COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Healy Holistic Health Cloud

Kết nối với một nhà trị liệu.

Healy không chỉ có thể liên lạc với điện thoại của bạn.
Bạn cũng có thể kết nối Healy với Healy Holistic Health Cloud.

healy

Cơ chế hoạt động

Bạn có thể sử dụng Healy để kết nối với các nhà trị liệu đang sử dụng công nghệ TimeWaver. Chương trình này có tên gọi là Healy Holistic Health Cloud.

Xấp xỉ khoảng 2.000 nhà trị liệu có thể sử dụng hệ thống TimeWaver chuyên nghiệp để lập các chương trình cá nhân được thiết kế đặc biệt dựa theo tình hình của bạn và gửi trực tiếp chúng đến ứng dụng Healy thông qua Holistic Health Cloud.

Dĩ nhiên, bạn sẽ chỉ được kết nối với các nhà trị liệu của Holistic Health Cloud nếu bạn yêu cầu rõ điều này và mở khóa cho họ bằng ứng dụng Healy. Tương tự sẽ áp dụng đối với việc tải các chương trình đã được tùy chỉnh vào Healy của bạn.

Bảo mật dữ liệu

Đối với một sản phẩm hiện đại và được nối mạng, việc bảo mật không chỉ liên quan đến vấn đề bảo mật cá nhân và bảo mật điện tử mà còn có bảo mật dữ liệu.

Dĩ nhiên, Healy cũng rất tiên tiến trong vấn đề này: cả kết nối Bluetooth và kết nối với Healy Holistic Health Cloud đều đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật cao nhất nhờ sử dụng các biện pháp truyền dữ liệu mới và được đăng ký bản quyền.

Theo quy định của luật pháp châu Âu, một nhân viên an toàn sẽ được giao phụ trách sản phẩm. Người này hành động theo đúng chứng chỉ ISO của chúng tôi.

Healy_Holistic Health Cloud

Healy Đáp ứng các Tiêu chuẩn Cao nhất

scientific

CƠ SỞ
KHOA HỌC

Được hợp tác phát triển cùng với các nhà trị liệu.

trust-seal-standards-made-in-germany-200x200.png

Được sản xuất
tại Đức

Healy và công nghệ của nó được phát triển tại Đức.

Với Healy Holistic Health Cloud, bạn không bao giờ đơn độc! Hơn 2.000 nhà trị liệu luôn có mặt trực tuyến để tư vấn cho bạn và gửi những chương trình bạn cần đến Healy của bạn.

Scroll to Top