Menu

หลักการทางวิทยาศาสตร์ของ Healy Wellness

พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์

Healy เป็นอุปกรณ์สวมใส่สำหรับไลฟ์สไตล์ ความเป็นอยู่ที่ดี
แต่กระนั้นก็ใช้งานง่าย มีราคาย่อมเยา และชาญฉลาดเป็นอย่างยิ่ง

wissenschaftler-healy

แนวทางด้านวิทยาศาสตร์

ในศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ความสุขในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และความพอใจจากการมีสิ่งที่ไม่เหมือนใครเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการมีข้อเท็จจริงที่อ้างอิงหลักฐาน การพัฒนาที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และมีเอกสารที่คอยสนับสนุนมากพอที่จะทำให้ผู้คนเชื่อถือได้อีกด้วย

มีการพัฒนาการประยุกต์ใช้คลื่นเสียงผ่านการวิจัยของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์มาหลายทศวรรษ งานวิจัยจำนวนมากและประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายทศวรรษได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความปลอดภัยของวิธีการนี้ ซึ่งยืนยันได้จากการที่แพทย์ของเราได้นำวิธีใช้งานนี้ไปใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก

หลายปีมาแล้ว นักวิทยาศาสตร์หลักสองท่านได้วางรากฐานของงานของเราในสาขานี้ไว้:

ศาสตราจารย์ Robert O. Becker

ศัลยแพทย์ออร์โทพีดิกส์และนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านการบําบัดด้วยไฟฟ้า ผู้เขียน “The Body Electric” ในปีพ.ศ. 2528 ซึ่งเป็น “คัมภีร์” เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าในด้านการแพทย์ที่ทันสมัย

ศาสตราจารย์ Becker เคยสอนที่มหาวิทยาลัย Syracuse ทางตอนเหนือของนครนิวยอร์ก ท่านเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์คนแรก ๆ ที่ออกมาพูดถึงอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518

งานวิจัยหลักของท่านจะเกี่ยวกับการฟื้นคืนอวัยวะและระบบอวัยวะขึ้นมาใหม่ ผ่านปรากฏการณ์การสร้างสมดุลของกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าชีวภาพในร่างกายมนุษย์

elektrotherapie-800x1000
bioelektrischer-Kreislauf-800x1000

ศาสตราจารย์ Björn Nordenstrom

ศาสตราจารย์ Bjorn Nordenstrom เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขารังสีวิทยาประจำสถาบันแคโรลินสกา ประเทศสวีเดน ท่านเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์

หนังสือชื่อ “Biologically Closed Electric Circuits” ของท่านได้อธิบายเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าชีวภาพในร่างกาย ซึ่งคล้ายกับการไหลเวียนของเลือดหรือน้ำเหลือง

ข้อสงวนสิทธิ์: แม้ว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะเป็นรากฐานของเทคโนโลยีของ Healy แต่ความเชื่อมโยงกับสุขภาพและสวัสดิภาพยังไม่มีการศึกษาและแสดงให้เห็นอย่างครอบคลุม Healy ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษา บำบัด บรรเทา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค แต่ส่งเสริมความสมดุลด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูร่างกาย ความมีชีวิตชีวา และความอยู่ดีมีสุข

งานวิจัยของ Becker และ Nordenstrom ได้ชี้ให้เห็นว่าความผิดปกติหลายอย่างอาจเป็นผลมาจากปัญหาเกี่ยวกับความตึงของเยื่อหุ้มเซลล์ เช่น ความแตกต่างของความตึงภายในเซลล์และช่องว่างต่าง ๆ ในเซลล์

เซลล์ในร่างกายของคุณ

เซลล์คือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของทุกอวัยวะในร่างกายของคุณ คุณมีเซลล์ราว 70 ล้านล้านเซลล์ในร่างกาย! จำนวนเซลล์ในร่างกายของคุณมีมากกว่าประชากรทั้งหมดบนโลกนี้ถึง 14,000 เท่า!

แน่นอนว่าเซลล์แต่ละเซลล์ก็ทำหน้าที่เฉพาะแตกต่างกันไป แต่มี “พิมพ์เขียว” พื้นฐานเหมือนกันหมด (อีกอย่างหนึ่งคือเซลล์ของพืชคล้ายกับเซลล์ของสัตว์และมนุษย์มาก)

ดีเอ็นเอเป็นพิมพ์เขียว

เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณมีพิมพ์เขียวเหมือนกันหมดซึ่งจะถูกเก็บไว้ในดีเอ็นเอ

เซลล์แต่ละเซลล์จะมีพิมพ์เขียวทั้งหมดสำหรับเซลล์อื่น ๆ ในร่างกายทั้งหมด โดยแต่ละเซลล์จะมีหน่วยความจำประมาณ 3 กิกะไบต์

มีการใช้หน่วยความจำนี้เพียงแค่ประมาณ 3% เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านพันธุกรรม ยังไม่คำอธิบายได้ว่าพื้นที่ที่เหลือมีไว้เพื่ออะไร

dna-800x1000

นิวเคลียสของเซลล์

โครงสร้างและการทำงานภายในของทุกเซลล์ส่วนใหญ่จะเหมือนกัน

นิวเคลียสของเซลล์ในฐานะเจ้านาย, ไมโทคอนเดรียเป็นโรงไฟฟ้า, ATP เป็นที่เก็บพลังงาน, เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมเป็นลำไส้, กอลจิ แอพพาราตัสเป็นตัวผลิตเอนไซม์ และเยื่อหุ้มเซลล์เป็นเปลือกนอกที่ยึดทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน

เซลล์แต่ละเซลล์ของคุณมีเมตาบอลิซึมของตัวเอง: มีการลำเลียงน้ำ สารอาหาร และออกซิเจนเข้าไป และจะต้องปล่อยผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมออกมา

เมตาบอลิซึมที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของคุณ

ในร่างกายมนุษย์ ทุกคนรู้กันดีว่ามีการลำเลียงน้ำและสารอาหารไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและมีการปล่อยผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมออกมาอย่างไร

สำหรับเซลล์ การขนส่งนี้จะถูกจัดการโดยช่องเปิดต่าง ๆ ที่พื้นผิวของเซลล์ที่เรียกว่า เยื่อหุ้มเซลล์

“วาล์ว” ของเยื่อหุ้มเซลล์จะเปิดและปิดได้ตามที่จำเป็น กลไกนี้ใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า ซึ่งก็คือความต่างศักย์ไฟฟ้าภายในเซลล์กับช่องว่างระหว่างเซลล์ ปริมาณความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ถูกต้องหรือผิดพลาดก่อให้เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในเซลล์ที่ดีต่อสุขภาพหรืออาจก่อให้เกิดโรคร้ายก็ได้

spannung-hintergrund-800x1000

การใช้คลื่นความถี่

ดังที่กล่าวมา การลำเลียงสารต่าง ๆ เข้าสู่และออกจากเซลล์เกิดจากกลไกของวาล์วที่ถูกควบคุมโดยแม่เหล็ก

ความต่างศักย์ไฟฟ้า ซึ่งก็คือความต่างศักย์ไฟฟ้าภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ต่าง ๆ ปริมาณความต่างศักย์ไฟฟ้าก่อให้เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมภายในเซลล์ที่ดีต่อสุขภาพ (ด้านกายภาพ)

เราเห็นว่ากลไกนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมเราจึงนำคลื่นเสียงมาใช้งานกับร่างกายได้หลากหลาย

ข้อสงวนสิทธิ์: แม้ว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะเป็นรากฐานของเทคโนโลยีของ Healy แต่ความเชื่อมโยงกับสุขภาพและสวัสดิภาพยังไม่มีการศึกษาหรือแสดงให้เห็นอย่างครอบคลุม Healy ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษา บำบัด บรรเทา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค แต่ส่งเสริมความสมดุลด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูร่างกาย ความมีชีวิตชีวา และความอยู่ดีมีสุข

Healy ได้มาตรฐานสูงสุด

scientific

ออกแบบมาตาม
หลักวิทยาศาสตร์

เกิดขึ้นโดยความร่วมมือกับแพทย์

trust-seal-standards-made-in-germany-200x200.png

ผลิตในประเทศเยอรมนี

Healy และเทคโนโลยีที่ใช้ได้รับการพัฒนาในประเทศเยอรมนี

เซลล์ที่แข็งแรงก็จะทำให้อวัยวะแข็งแรง แล้วอวัยวะที่แข็งแรงก็จะทำให้เจ้าของร่างกายแข็งแรง! ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงใช้ Healy เป็นประจำ!

Scroll to Top