Menu

ปลอดภัยไว้ก่อน!

Healy Wellness ผลิตในประเทศเยอรมนี

คุณสามารถใช้พลังอันหลากหลายของ Healy เพื่อตัวคุณเอง ครอบครัว และเพื่อน ๆ ได้

ความน่าเชื่อถือและคุณภาพ

เราแทบจะไม่เคยเจอวงการไหนในโลกตะวันตกที่มีการกำกับดูแลที่ครอบคลุมมากเท่ากับวงการอุปกรณ์สำหรับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่นำมาใช้กับร่างกายมนุษย์จะต้องผ่านการทดสอบที่ครอบคลุม กินเวลานาน และซับซ้อนเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการใช้งานและพิสูจน์ประสิทธิภาพ

Healy เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่พัฒนาและผลิตขึ้นในประเทศเยอรมนี ไม่ต้องพูดเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราตรงตามหรือเกินกว่าข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมด

Healy GmbH ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ในการผลิตอุปกรณ์สำหรับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าและผ่านการทดสอบที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว

วิทยาศาสตร์และการลงมือปฏิบัติจริง

Healy ผลิตและพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับแพทย์

ดังนั้นคำแนะนำและประสบการณ์อันทรงคุณค่าต่าง ๆ จากการปฏิบัติจริงสามารถผสานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา Healy ได้

Healy สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและข้อกฎหมายทั้งหมดในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ข้อสงวนสิทธิ์: แม้ว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะเป็นรากฐานของเทคโนโลยีของ Healy แต่ความเชื่อมโยงกับสุขภาพและสวัสดิภาพยังไม่มีการศึกษาหรือแสดงให้เห็นอย่างครอบคลุม Healy ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษา บำบัด บรรเทา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค แต่ส่งเสริมความสมดุลด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูร่างกาย ความมีชีวิตชีวา และความอยู่ดีมีสุข

การปกป้องและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ แบบ Healy การรักษาความปลอดภัยไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

แน่นอนว่า Healy ก็มีความก้าวล้ำในด้านนี้เช่นกัน ทั้งการเชื่อมต่อบลูทูธและการเชื่อมต่อกับ Healy Holistic Health Cloud ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากมีการใช้วิธีโอนข้อมูลที่ใหม่และมีการจดสิทธิบัตร

ทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์รับรองมาตรฐานในระดับสูงของผลิตภัณฑ์ของเรา

Healy ได้มาตรฐานตามที่กำหนดทั้งหมด

scientific

ออกแบบมาตาม
หลักวิทยาศาสตร์

พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับแพทย์

trust-seal-standards-made-in-germany-200x200.png

ผลิตในประเทศเยอรมนี

Healy และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาในประเทศเยอรมนี

ใช้ Healy เพื่อทำให้ชีวิตคุณมีความสมดุลแบบองค์รวม และทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์ที่สำคัญ ๆ ให้มากขึ้น

Scroll to Top