Menu

Healy Wellness ทำงานอย่างไร

สุขภาพที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่ในระดับเซลล์

Healy ไม่ใช่แค่ใช้งานได้จริงและทำอะไรได้หลากหลายเท่านั้น
แต่ยังใช้งานง่ายมาก ๆ และคุณจะสนุกกับการใช้ Healy

ความชาญฉลาด&ที่ซับซ้อน

แม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะดูเรียบง่าย แต่กลไกภายในของ Healy ซับซ้อนเป็นอย่างมาก แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับรายละเอียดเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพียงเพื่อที่จะเพลิดเพลินกับผลลัพธ์ของ Healy!

แค่ Healy สามารถทำงานเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ก็เพียงพอแล้ว เหมือนกับการที่คุณไม่ต้องเข้าใจว่าเครื่องยนต์ของรถทำงานอย่างไร เพราะคุณก็สามารถขับรถไปที่ทำงานหรือกลับไปหาคนรักได้อยู่ดี!

อย่างไรก็ตาม หากคุณสนใจว่า Healy มีกลไกการทำงานอย่างไร เราจะอธิบายให้คุณฟังสั้น ๆ ในย่อหน้าถัดไป เราได้เขียนคำอธิบายให้ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้

เบา&และพกติดตัวได้

Healy เป็นอุปกรณ์สวมใส่สำหรับไลฟ์สไตล์และความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถติดไว้กับเสื้อผ้าได้
Healy จะมีปฏิสัมพันธ์กับร่างกายของคุณผ่านอิเล็กโทรดที่คุณสวมบนข้อมือ หรือที่หนีบหู หรืออิเล็กโทรดแบบแปะติด

เหตุผลหนึ่งที่ Healy มีขนาดเล็กและเบามาก ๆ ก็คือมีการใช้สมาร์ทโฟนของผู้ใช้เพื่อเป็นหน้าจอ หน่วยความจำและหน่วยควบคุมของ Healy
วิธีนี้จะทำให้คุณไม่ต้องแบกอะไรเลย เพราะมีทุกอย่างครบอยู่ในมือถือของคุณอยู่แล้ว

คุณไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับกลไกการทำงานภายในของ Healy เพื่อเพลิดเพลินกับผลลัพธ์!

ความตึงของเยื่อหุ้มเซลล์

หลักการทำงานของ Healy ใช้ทฤษฎีของ Becker และ Nordenstorm ที่กล่าวไว้ว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือความผิดปกติของร่างกายหลายอย่างเกิดจากความต่างศักย์ไฟฟ้าในเยื่อหุ้มเซลล์ลดลงอย่างผิดธรรมชาติ

ซึ่งก็แปลว่าค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างภายในเซลล์และช่องว่างต่าง ๆ ในเซลล์นั้นน้อยเกินไป เซลล์ที่แข็งแรงจะแสดงค่าประมาณ -70 มิลลิโวลต์ (mV) ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่น้อยกว่าค่าปกตินี้ (ทางกายภาพ) จะทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมภายในเซลล์ทำงานผิดปกติ และมักจะทำให้เกิดความผิดปกติในร่างกายหรือมีปัญหาสุขภาพได้

ข้อสงวนสิทธิ์: แม้ว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะเป็นรากฐานของเทคโนโลยีของ Healy แต่ความเชื่อมโยงกับสุขภาพและสวัสดิภาพยังไม่มีการศึกษาหรือแสดงให้เห็นอย่างครอบคลุม Healy ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษา บำบัด บรรเทา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค แต่ส่งเสริมความสมดุลด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูร่างกาย ความมีชีวิตชีวา และความอยู่ดีมีสุข

zellspannung-1272338320-800x1000

การใช้คลื่นความถี่

การที่ Healy ถูกออกแบบให้นำกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าของเซลล์กลับมาอยู่ในระดับที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย (ทางกายภาพ) กระแสไฟฟ้าเหล่านี้มีระดับต่ำมาก อยู่ในช่วงไม่กี่ไมโครแอมแปร์ เกณฑ์ที่สำคัญที่สุดของการใช้งานประเภทนี้คือจะมีการใช้กระแสไฟฟ้าโดยใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสม และนั่นก็คือสาเหตุที่เราเรียกกันว่า “การใช้คลื่นความถี่”

ส่วนสำคัญของการใช้คลื่นความถี่ก็คือการใช้ทฤษฎีและประสบการณ์ของ Nuno Nina เพื่อตัดสินใจว่าต้องใช้คลื่นความถี่ไหนสำหรับวัตถุประสงค์อะไร Healy มีโปรแกรมที่อัดแน่นด้วยความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานกับผู้ป่วยนับพันรายเป็นเวลาหลายปี

กิจกรรมของเซลล์

ดังนั้น แบบจำลองของเราจึงกำหนดให้คลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเป็นภาษาที่เซลล์ใช้ในการสื่อสาร หรือจะเรียกว่าเป็นกุญแจที่เปิดการเชื่อมต่อและการทำงานของร่างกายก็ได้

อีกนัยหนึ่ง เราสามารถกล่าวได้ว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมและการแบ่งเซลล์ การผลิตพลังงานของเซลล์ (การสังเคราะห์ ATP) และการสังเคราะห์โปรตีนต้องได้รับการกระตุ้นจากการใช้คลื่นความถี่

Play Video

ข้อสงวนสิทธิ์: แม้ว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะเป็นรากฐานของเทคโนโลยีของ Healy แต่ความเชื่อมโยงกับสุขภาพและสวัสดิภาพยังไม่มีการศึกษาหรือแสดงให้เห็นอย่างครอบคลุม Healy ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษา บำบัด บรรเทา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค แต่ส่งเสริมความสมดุลด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูร่างกาย ความมีชีวิตชีวา และความอยู่ดีมีสุข

ซื้อและมั่นใจได้โดยไม่ต้องเสี่ยง!

kundenbewertung-2-eng

คะแนนยอดเยี่ยม
จากลูกค้า

zufriedenheit-2-eng

รับประกัน
ความพึงพอใจ

versand-2-eng

จัดส่งฟรีในเยอรมนี เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 150 ยูโรขึ้นไป

ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่ามีคลื่นความถี่จำเพาะที่จะส่งผลต่อระบบที่แตกต่างกัน สำหรับการใช้งานเพื่อความงาม กีฬาและการมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อให้นอนหลับได้ดีขึ้น เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย

Scroll to Top