COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Den vetenskapliga grunden till Healy

Stor erfarenhet

Healy är en certifierad kroppsnära enhet, men den är ändå enkel att använda, billig och smart.

wissenschaftler-healy

Den vetenskapliga metoden

Inom medicinen är det inte bara det roliga med innovation och tillfredsställelsen att ha något unikt som räknas. Medicin handlar också om evidensbaserad fakta, vetenskapligt bevisad utveckling och ett övertygande antal publiceringar.

Frekvenstillämpningar har utvecklats under årtionden av forskning från vårdgivare och forskare. Metodens säkerhet har bevisats i många studier och under många årtionden av erfarenhet och har bekräftats under tusentals tillämpningar av våra egna vårdgivare.

Två forskare i synnerhet lade grunden till vårt arbete på området för många år sedan:

Professor Robert O. Becker

Ortopedisk kirurg och forskarexpert inom elektroterapi, författare till den moderna elektromedicinteknikens ”bibel”, ”The Body Electric”, skriven 1985.

Professor Becker undervisade vid University of Syracuse i New York. Han var en av de första forskarna att offentligt peka ut faran med elektrosmog redan 1975.

Hans huvudsakliga forskningsområde var regenerering av organ och organsystem genom användning av kroppens egna bio-elektromagnetiska fenomen.

elektrotherapie-800x1000
bioelektrischer-Kreislauf-800x1000

Professor Björn Nordenström

Professor Björn Nordenström var professor emeritus i radiologi vid Karolinska Institutet i Sverige. Han var tidigare ordförande för Nobelpriskommittén för medicin.

I sin bok ”Biologically Closed Electric Circuits” beskrev Nordenström en bioelektrisk krets i kroppen, som påminner om blodcirkulationen eller lymfsystemet.

Forskning av Becker och Nordenström tyder på att många sjukdomar kan bero på problem med cellmembranens spänning, dvs. skillnaden i spänning mellan cellens insida och cellernas mellanrum.

Hälsosamma celler – hälsosamma kroppar

En cell är den minsta byggstenen i alla celler i din kropp. Du har ungefär 70 biljoner av dem i kroppen – det är 70 miljoner miljoner! Antalet celler i din kropp är 14 000 större än hela världens befolkning!

Cellerna är förstås specialiserade efter syfte, men cellens grundläggande ”mall” är alltid samma (och växtceller påminner förresten mycket om djur och människor).

DNA som mall

Alla celler i din kropp har samma mall som lagras i ditt DNA.

Alla celler innehåller hela mallen för alla andra celler i kroppen, och alla celler har ett dataminne på ungefär 3 gigabyte.

Av dessa används bara ungefär 3 procent till att lagra genetisk information. Syftet med återstående lagringsutrymme i cellen är i stort oförklarad.

dna-800x1000

Cellkärnan

Strukturen och den inre funktionen i alla dina celler är i stort sett samma.

Cellkärnan är chefen, mitokondrierna är kraftverk, ATP lagrar energi, endoplasmanätet är tarmen, golgiapparaten producerar enzymer och cellmembranet är det yttre skalet som håller ihop allt.

Varje cell har sin egen metabolism: vatten, näringsämnen och syre måste tränga in och metaboliskt avfall behöver avlägsnas.

Din cellmetabolism

Alla vet hur vatten och näringsämnen transporteras in och hur metaboliskt avfall transporteras ut hos människor.

För cellernas del hanteras transporten genom öppningar i ytan, de såkallade membranen.

Dessa ”ventiler” i cellmembranet öppnas och stängs efter behov. Denna mekanism baseras på potentialskillnad, dvs. skillnaden i spänning mellan cellens insida och utrymmet mellan cellerna. Rätt eller fel mängd sådan potential ansvarar för hälsosam eller sjuklig cellmetabolism. 

spannung-hintergrund-800x1000

Frekvensterapi

Så som vi just konstaterade sker transporten av ämnen till och från cellerna genom en typ av magnetstyrd ventilmekanism.

Potentialskillnaden, dvs. skillnaden i spänning inuti cellen och spänningen mellan cellerna ansvarar för en hälsosam (fysiologisk) cellmetabolism.

Vi anser att den här mekanismen förklarar varför frekvenser kan användas för så många olika ändamål och sjukdomar.

Healy uppfyller de högsta standarderna

scientific

VETENSKAPLIG
GRUND

Framtagen i samarbete med läkare och vårdgivare.

trust-seal-standards-made-in-germany-200x200.png

Tillverkad
i Tyskland

Healy och tekniken har utvecklats i Tyskland.

 Hälsosamma celler skapar hälsosamma organ, hälsosamma organ skapar hälsosamma människor! Därför tar jag hand om min hälsa och använder min Healy varje dag!

Scroll to Top