Bezbednost na prvom mestu!

Healy je medicinski uređaj

Možete da koristite raznovrsnu snagu Healy uređaja za sebe, svoju porodicu i prijatelje.

Pouzdanost i kvalitet

Skoro da ne postoji sfera našeg života u zapadnom svetu koja je tako sveobuhvatno regulisana kao medicina.

Svaki medicinski uređaj mora da bude podvrgnut sveobuhvatnim, dugotrajnim i složenim ispitivanjima u vezi sa bezbednošću prilikom upotrebe i dokazanom efikasnošću.

Healy uređaj je visokokvalitetan proizvod razvijen i proizveden u Nemačkoj. Ne moramo da napominjemo da zadovoljava i prevazilazi sve potrebne propise o kvalitetu i bezbednosti.

Healy medicinski uređaj klase II i zadovoljava sva potrebna ispitivanja i provere.

Nauka i praksa

Healy je nastao i razvijen je u saradnji sa lekarima i zdravstvenim radnicima.

Zato mnoge važne sugestije i iskustvo iz prakse mogu da se integrišu u razvoj Healy uređaja.

Healy zadovoljava sve relevantne i obavezne standarde u vezi sa efikasnošću i bezbednošću.

Odricanje od odgovornosti: Healy je medicinski uređaj za lečenje bola i hroničnog bola, fibromijalgije, bola u kostima i migrene, kao i pomoćno sredstvo u lečenju mentalnih oboljenja kao što je depresija, anksioznost ili s tim povezan poremećaj sna. Sve ostale primene Healy uređaja ne priznaje konvencionalna medicina zbog nedostatka dokaza u smislu konvencionalne medicine.

Zaštita podataka i bezbednost

Za moderan i umrežen proizvod kao što je Healy, bezbednost se ne odnosi samo na medicinsku i električnu bezbednost, već i na bezbednost podataka.

Healy je naravno savremen i u tom smislu: i Bluetooth veza i veza sa Healy Medical Cloud platformom zadovoljava najviše bezbednosne standarde upotrebom novih patentiranih metoda prenosa podataka.

Tim iskusnih inženjera i tehničara obezbeđuje visok standard naših proizvoda.

Healy ispunjava sve neophodne standarde

scientific

NAUČNA
OSNOVA

Razvijeno u saradnji sa lekarima i zdravstvenim radnicima.

trust-seal-standards-made-in-germany-200x200.png

NAPRAVLJENO
U NEMAČKOJ

Healy i njegova tehnologija razvijeni su u Nemačkoj.

Koristite Healy da biste doveli svoj život u holističku ravnotežu i bolje razumeli važnost koherentnosti.

Scroll to Top