COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Oblasti lekárskeho použitia nástroja Healy

Zistite, čo môže Healy urobiť pre vaše zdravie

healy-einzeln-transparent-1.png

Healy pre vaše zdravie

Healy je zdravotnícke zariadenie na liečbu bolesti pri chronickej bolesti, fibromyalgii, bolesti kostí a migréne, ako aj na podpornú liečbu duševných chorôb, ako je depresia, úzkosť a súvisiace poruchy spánku.

Programy pre vaše zdravie

Bolesť/psychika

Zariadenie Healy je navrhnuté tak, aby vám poskytovalo aplikácie pre rôzne stavy lokálnej, akútnej alebo chronickej bolesti a podporu pri duševnej chorobe.

Toto o zariadení Healy hovoria jeho používatelia

Z dôvodoch ochrany osobných údajov (GDPR – Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) EÚ boli fotografie a priezviská čiastočne zmenené.

Odmietnutie zodpovednosti: Jednotlivé skúsenosti nie sú reprezentatívne a nemusia platiť na každého používateľa

Healy je kompaktný a spoľahlivý spoločník pre vaše zdravie.

Scroll to Top