COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Vedecký základ Healy

Bohaté skúsenosti

Healy je certifikované nositeľné zariadenie; ľahko sa však používa, je lacné a veľmi inteligentné.

wissenschaftler-healy

Vedecký prístup

V medicíne sa neráta iba radosť z inovácie a spokojnosť, že máte niečo jedinečné. Medicína je aj o faktoch podložených dôkazmi, vedecky potvrdenom vývoji a presvedčivom počte publikácií.

Frekvenčná terapia bola vyvinutá počas desaťročí výskumu vykonávaného lekármi a vedcami. Bezpečnosť tejto metódy bola dokázaná mnohými štúdiami a desaťročiami skúseností, ktoré potvrdzujú tisíce použití našimi vlastnými terapeutmi.

Základy pre našu prácu v tejto oblasti vytvorili pred mnohými rokmi najmä dvaja vedci:

Prof. Robert O. Becker

Ortopedický chirurg a odborník v oblasti výskumu na poli elektroterapie, autor „biblie“ modernej elektro-zdravotníckej technológie, „The Body Electric“, napísanej v roku 1985.

Profesor Becker učil na University of Syracuse v severnej časti New Yorku. Bol jedným z prvých vedcov, ktorí verejne poukazovali na nebezpečenstvá elektro smogu už v roku 1975.

Jeho hlavnou oblasťou výskumu bola regenerácia orgánov a systémov orgánov využitím vlastného bioelektromagnetického fenoménu tela.

elektrotherapie-800x1000
bioelektrischer-Kreislauf-800x1000

Prof. Björn Nordenstrom

Prof. Bjorn Nordenstrom je emeritným profesorom rádiológie na Karolinska Institute vo Švédsku. Bol členom komisie pre udeľovanie Nobelovej ceny za medicínu.

Vo svojej knihe „Biologically Closed Electric Circuits“ profesor Nordenstrom opísal bioelektrický obvod v tele, podobný krvnému alebo lymfatickému obehu.

Výskum pánov Beckera a Nordenstroma naznačuje, že mnoho porúch môže byť výsledkom problémov s napätím bunkovej membrány, t. j. s rozdielom medzi napätím vo vnútri bunky a v medzibunkovom priestore.

Zdravé bunky – zdravé telá

Bunka je najmenší stavebný blok každého orgánu vášho tela. Máte ich v tele približne 70 biliónov, čo je 70 miliónov miliónov! Počet buniek vo vašom tele je 14 000-krát väčší ako je počet ľudí na celom svete!

Bunky sú samozrejme špecializované podľa svojho účelu, ale základný „plán“ bunky je vždy rovnaký (mimochodom, v rastlinách je veľmi podobný ako u zvierat a ľudí).

DNA ako plán

Každá bunka vo vašom tele má rovnaký plán, ktorý je uložený v DNA.

Každá z vašich buniek obsahuje tento celý plán pre všetky ostatné bunky tela, pričom každá bunka má dátovú pamäť veľkosti 3 gigabajtov.

Z nich iba približne 3 percentá sú použité na uloženie genetických informácií; účel zvyšného pamäťového priestoru v bunke je zväčša neobjasnený.

dna-800x1000

Bunkové jadro

Štruktúra a vnútorné fungovanie každej vašej bunky je zhruba rovnaké.

Bunkové jadro ako šéf, mitochondrie ako elektrárne, ATP ako úložisko energie, endoplazmatické retikulum ako črevá, Golgiho aparát ako tvorca enzýmov a bunková membrána ako vonkajšia škrupinka, ktorá drží všetko pokope.

Každá z vašich buniek má vlastný metabolizmus: voda, živiny a kyslík sa musia dostať dnu, produkty metabolizmu sa musia dostať von.

Váš bunkový metabolizmus

Každému je dobre známe, ako u ľudí prebieha transport vody a živín dnu a ako sa produkty metabolizmu vylučujú von.

Pri bunkách tento transport prebieha cez otvory v ich povrchu, takzvanej bunkovej membráne.

Tieto „ventily“ v bunkovej membráne sa otvárajú a zatvárajú podľa potreby. Tento mechanizmus je založený na napäťovom potenciáli, t. j. na rozdiele medzi napätím vo vnútri bunky a v medzibunkovom priestore. Správna alebo nesprávna veľkosť takého potenciálu je zodpovedná za zdravý alebo narušený bunkový metabolizmus.

spannung-hintergrund-800x1000

Frekvenčná terapia

Ako sme práve uviedli, transport hmoty do buniek a z nich funguje na základe mechanizmu magneticky ovládaných ventilov.

Za zdravý (fyziologický) bunkový metabolizmus je zodpovedný napäťový potenciál, t. j. rozdiel medzi napätím vo vnútri bunky a napätím medzi bunkami.

Podľa nášho názoru tento mechanizmus vysvetľuje, prečo možno frekvencie využívať pri mnohých rôznych účeloch a ochoreniach.

Healy vyhovuje najvyšším štandardom

scientific

VEDECKÝ
ZÁKLAD

Vytvorené v spolupráci s lekármi a terapeutmi.

trust-seal-standards-made-in-germany-200x200.png

Vyrobené
v Nemecku

Zariadenie Healy a jeho technológia sú vyvinuté v Nemecku.

Zdravé bunky znamenajú zdravé orgány, zdravé orgány znamenajú zdravých ľudí! Preto sa o svoje zdravie starám a denne používam zariadenie Healy!

Scroll to Top