COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Indicaties en risico's

Indicaties

De Healy is bedoeld voor de volgende toepassingen:

 • voor pijnbehandeling (chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn, migraine)
 • bij psychische klachten zoals depressie, angst en daarmee verbonden slaapstoringen

Contra-indicaties

Microstroombehandelingen mogen niet worden uitgevoerd wanneer er zich vreemde voorwerpen van metaal in het te behandelen gebied bevinden, bij pacemakers, bloedingen, wanneer er kans op bloedingen of embolie bestaat. Behandelingen mogen niet worden toegepast op delen van de huid die met radiotherapie zijn behandeld, waarvan de gevoeligheid gestoord is of wanneer de gebruiker koorts heeft.

 • Niet geschikt voor gebruik door/bij zwangere vrouwen
 • Niet geschikt voor gebruik bij personen die aan epilepsie of een hartaandoening lijden
 • Plaats de elektroden niet op de ogen, de hals of over het hart (gebied onder beide sleutelbeenderen tot aan het uiteinde van het borstbeen en de middellijn vanaf de linker oksel tot ter hoogte van het uiteinde van het borstbeen).

Raadpleeg voor gebruik een arts wanneer er sprake is van een van de contra-indicaties.

Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen zijn meestal zeer mild en verdwijnen binnen enkele dagen na het onderbreken van de toepassing. De volgende neveneffecten zijn waargenomen:

Soms (1 op 1000 toepassingen):

 • Sterke tinteling onder de elektroden
 • Allergische reactie op de elektroden
 • Huidirritatie
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn

Zelden (1 op 10.000 toepassingen):

 • Puntvormige wondjes na stimulatie

Zeer zelden (1 op 100.000 toepassingen):

 • Hematoomvorming bij de elektroden
 • Pijn bij de elektroden

Niet bekend (op basis van bestaande gegevens kan niet worden geschat hoe vaak dit voorkomt):

 • Verlies van gezichtsvermogen
 • Stijfheid van het bewegingsapparaat
 • Tachycardie

Langdurige CES-behandeling met hogere stromen dan nodig kan leiden tot duizeligheid of misselijkheid die uren tot dagen kan duren. Een behandeling vlak voor het slapen kan slaapproblemen veroorzaken. Paradoxale reacties zoals verhoogde angst en slaapstoornissen kunnen voorkomen, maar zijn zeldzaam.

Scroll naar top