COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies or vaccines to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Healy World GmbH талаптары мен шарттары

Коммерциялық тұтынушыларға арналған сату және жеткізу бойынша шарттар мен талаптар

§ 1 Жалпы — ауқымы
1.1 Бұл сату және жеткізу шарттары мен талаптары
тек коммерциялық тұтынушыларға жасалатын
жеткізілімдер үшін ғана қолданылады. Олар тек қана
бірдей келісімге келмеген болса да, тек қана болашақ
іскерлік қарым-қатынастарға ғана қолданылады. Біз
өзіміздің жарамдылығын жазбаша, жазбаша түрде
қабылдағанымыздан басқа, біз сатып алушының
шарттарын және шарттарымызға қайшы келетін немесе
біздің шарттарымыздан және сату шарттарымыздан
ерекшеленетінін мойындамаймыз. Егер сатып
алушының сату шарттарымен және шарттарымен
ерекшеленетін шарттармен немесе шарттармен
келіспейтініне қарамастан, сатып алушыға ескертпесіз
жеткізілсе, сату және жеткізудің шарттары мен талаптары
тіпті қолданылады.
1.2 Бөлек талаптар мен шарттар көрсетілетін қызметтерге
қолданылады (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей,
оқыту және семинарлар).
1.3 Ауызша сипаттағы қосымша келісімдер жасалмайды.
1.4 Келісімшарттар жазбаша растауды бергеннен кейін
немесе дереу жеткізілгеннен кейін ғана күшіне енеді.
PayPal арқылы төлеген кезде, «Софорт» жедел банктік
аударымы немесе қарапайым банктік аударым, тиісті
төлем қызметтері провайдері немесе қаржы мекемесі
төлем тапсырмасын растағаннан кейін, шарттар да
күшіне енеді. Біздің интернет-дүкеннен келіп түсетін
келісімшарттардың жарамды болуының шарты әрдайым
тапсырысты бізге жіберу арқылы тапсырыс процесінің
аяқталуы болуы тиіс.
1.5 Тапсырыстың техникалық сипаттамасында (яғни,
тапсырыс растауында) көрсетілген қасиеттер, жеткізілген
нысанның сипаттамаларын жан-жақты және нақты
анықтауы тиіс.
1.6 Осы келісімшартқа байланысты жасалған мәлімдемелер
(мысалы, тапсырыс сипаттамалары / растау және т. б.)
күмән туындаған кезде ешқандай кепілдік бермейді.
Мұндай жағдайда, кепілдікті қамтамасыз ету үшін бізден
жазбаша міндеттеме ғана қолданылады.
1.7 Тапсырыстар тек ерекше жағдайларда ғана өзгертілуі
мүмкін және мұндай жағдайларда, егер өндіріс әлі
басталмаса. Сатып алушы қалаған өзгерістерге
арналған шығындар сатып алушының есебінен жүзеге
асырылады.
§ 2 Баға қою — баға белгілеу құжаттары
2.1 Егер өзгеше келісілмесе, барлық ұсыныстар міндетті
болып табылмайды.
2.2 Суреттер, иллюстрациялар, өлшемдер, салмақтар және
басқа да тапсырыс деректері жазбаша түрде келісілген
жағдайда ғана міндетті болып табылады.
§ 3 Бағалар — төлем шарттары
3.1 Тапсырыстарды растауда немесе басқа келісімде өзгеше
көзделмеген болса, бағалары жеткізу жұмыстарын
төлеуді қоспағанда, қаптаманы қоса алғанда, бұрынғы
жұмыстар болып табылады.
3.2 Біз коммерциялық тапсырыс берушілерден келесі
төлем әдістерін ғана қабылдаймыз: алдын ала ақшалай
қаражат, PayPal және қолма-қол ақша. Біз сондай-ақ
коммерциялық тапсырыс берушінің екінші бұйрығы
бойынша шот бойынша төлемдерді қабылдаймыз.
3.3 Қарапайым банктік аударым арқылы төлеген кезде біз
төлемді алғаннан кейін тауарларды жеткіземіз. Тапсырыс
берушілер біздің интернет-дүкеннен тапсырыс берген
кезде тапсырыс берушінің банктік деректемелері туралы
мәліметтерді және олардың тапсырысын растаумен
қамтамасыз етеміз.
3.4 Бағаларымызға қосылған құн салығы қосылады; ол шот-
фактура күніне белгіленген норма бойынша алынады
және біздің шот-фактурамызда бөлек тізімге енгізіледі.
3.5 Егер бұйрықта немесе басқа тәртіпте өзгеше
көзделмесе, сатып алудың нетто-бағасы алдын-ала төлеу
үшін төленуі тиіс. Егер сатып алушы төлемді орындамаса,
біз пайыздық мөлшерлеменің тиісті базалық базасынан
8 пайызға жоғары мөлшерде айыппұлдық сыйақы алуға
құқылы боламыз. Егер осындай жағдайларда біз дефолт
нәтижесінде үлкен шығынды көрсете алсақ, онда біз
оларға де өтемақы талап етуге құқылы боламыз.
3.6 Тұтынушыларға қарсылық сотқа берілсе, біз келіспейміз
немесе біз мойындаған болса ғана, бізден ақы
төлеуді өтеуге құқығы бар. Тұтынушылар, сонымен
қатар, олардың қарсы талаптары бірдей құқықтық
қатынастарға қатысты ұстау құқығын жүзеге асыруға
құқылы.
§ 4 Жеткізу уақыты
4.1 Жеткізу уақыты тек техникалық мәселелер шешілген
кезден бастап есептеледі.
4.2 Жеткізу нысанын уақытында сатып алуды біз жеткізу
нысаны немесе уақытында қажетті материалдарды
алған кезде ғана қамтамасыз етеміз. Дегенмен, біз
сатып алушымызға жеткізілім объектісінің немесе
жабдықтың кез келген қолжетімсіздігі немесе сусыздану
мүмкіндігі туралы дереу хабарлаймыз. Сатып алушы
жеткізу объектісін сатып алуға байланысты міндеттемені
бұзғаны үшін біздің кез келген жауапкершілігіміз үшін
дәлелдеу ауыртпалығын көтереді.
4.3 Біздің жеткізу туралы міндеттемемізді қанағаттандыру
үшін сатып алушының міндеттемелерін дер кезінде және
тиісінше қанағаттандыру қажет. Біз бұл міндеттемелер
орындалмайынша, жұмысты тоқтатуға құқығымыз бар.
4.4 Сатып алушының тауарды қабылдаған кезде
кешіктірілсе немесе егер сатып алушы басқа
ынтымақтастық міндеттемелерін бұзса, біз кез келген
қосымша шығындарға қоса, келтірілген шығындар үшін
өтемақы алуға құқылы боламыз. Біз бұдан әрі талап қою
құқығын өзімізге қалдырамыз.
4.5 Егер мұндай кешіктіру орын алса, сатып алушы жеткілікті
мерзімде жеткізуді қабылдау туралы жазбаша өтінішін
қанағаттандырмаса, келісімшартты орындаудан бас
тартуға және орындамағаны үшін өтемақы алуға
құқылы боламыз. Бұл жағдайда, егер сатып алушы нақты
жоғалтуымыздың аз болғанын немесе тиімді шығынның
орнын толтырғанын дәлелдей алмайтын болса, біз сатып
алушыдан сатып алынған жалпы сатып алу бағасының
20 пайызын бір жолғы өтемақы таңдау құқығына ие
боламыз.
4.6 4.4-бөлімде сипатталған жағдайларда сатып алынған
объектінің кездейсоқ жоғалуы немесе нашарлау қаупі
сатып алушыға келісілген қабылдау немесе төлем
мерзімін өткізіп алмаған кезде аударылады.
4.7 Тапсырыстың бiр бөлiгiн жiберуге рұқсат етіледі.
4.8 Жеткізу уақытына немесе күш әсеріне немесе басқа
әсерге (ереуілге әсер етпейтін) әсер еткен ереуіл болған
жағдайда, жеткізу нәтижесі кешіктіріледі, жеткізу мерзімі
тиісінше кейінге қалдырылады. Тапсырыс шарты
бойынша қалған міндеттемелерге осылайша әсер
етпейді.
§ 5 Тауарды тасымалдау шарттары — қауіп-қатерден
өту
5.1 Егер біз өзімізге тауарларды тасымалдауды
ұйымдастырмасақ, онда барлық жүкті сатып алушының
тәуекеліне жіберуге болады; ақ тауарларды сақтандыруға
жауапты болады. Тауар көлікті тасымалдау мердігеріне
немесе сатып алушыға тасымалдау кезінде өтуі тиіс.
5.2 Көлік құралын тасымалдау кезіндегі айқын зақымдарды
өтеу тауарларды қабылдау кезінде жеткізуші көліктік
мердігерден жазбаша түрде дереу сұралады;
табылғаннан кейін жеті күн ішінде жасырын зақымдар.
5.3 Тауарларды тасымалдауды ұйымдастыратын жерде біз
маршрутты және көлік әдісін таңдау құқығын сақтаймыз.
§ 6 Басқа ақаулар үшін кепілдік және жауапкершілік
6.1 Біз тек жеке келісімшарттарға қатысты келісімдер арқылы
кепілдеме береміз.
6.2 Неміс коммерциялық кодексінің 377-бабына сәйкес
(«Handelsgesetzbuch», HGB) сатып алушыларға
тауарларды тексеру және кез келген кемшіліктер туралы
хабарлау міндеті жүктеледі, бұл міндеттеме, егер сатып
алушылар Германия Азаматтық кодексінің («Bürgerliches
Gesetzbuch», BGB) 14-тарауында анықталған сатып
алушылар болып табылса және тапсырыс олардың
сауда немесе жеке кәсіпкерлік үшін олардың бір бөлігін
құрайды.
6.3. Жаңа тауарлардың жарғылық кепілдігі осы шарттар
мен ережелердің 7-бөліміне сәйкес өтемақы талаптарын
қоспағанда, бір жылға дейін шектелуі тиіс.
6.4. Осы шарттар мен ережелердің 7-бөліміне сәйкес
өтемақы талаптарын қоспағанда, пайдаланылған
тауарлар үшін кепілдіктер толықтай алынып тасталады.
Бұдан басқа, егер тауарлар сапасы немесе ерекше
сапасы болып табылса, тауарлардың қолданылуы
айтарлықтай әсер етпеген жағдайда шағымдар
қарастырылмайды. Сатып алу кезінде танылған
кемшіліктер шағымдар үшін негіз бола алмайды. Табиғи
сүректен жасалған шеренің немесе былғарының
әсерінен түс өзгермелілігі немесе құрылымдық
бұзылулар сияқты технологияның қазіргі жағдайын
ескере отырып, бүлінуіне негізделген шағымдар
олардың себебі материалға немесе өндіріске тәуелді
болмайтын кемшіліктер ретінде қарастырылмайды.
Осындай өзгертулердің қолданыстағы норма бойынша
рұқсат етілген сапасы, салмағы, өлшемі, қалыңдығы,
ені, жабдықтары, үлгісі мен түсі бойынша шамалы
ауытқуларға қолданылады.
6.5 Сатып алынатын объектіде біз жауапты болатын ақаулық
бар болса, сатып алушы 439 (1) БӨП-тен айырмашылығы
— жөндеу немесе ауыстыру құқығына ие болуға тиіс,
ол арқылы біз жасаймыз. Егер сатып алатын тұлға
объектінің мақсатына сәйкес келмейтін болса, сатып
алушы сатып алушының негізгі қызмет орнынан басқа
жерге көшірілуіне байланысты жеткізілетін объектінің
есебінен ұлғайтылса, осы құралға қажетті шығындарды
төлейді.
6.6 Егер екі әрекетден кейін жөндеу немесе ауыстыру әлі де
сәтсіз болса, сатып алушы келісімшартты бұзу немесе
сатып алу бағасының тиісті жеңілдігін алуды таңдауға
құқылы. Сатып алушының кез келген кейінгі құқықтары
шығарылып тасталуы керек. Бұл сатып алушының
өтемақы туралы талаптарын қамтиды.
6.7 Сатып алушы 478 және 479 БГБ бөлімдерінің
ережелеріне сәйкес өз құқықтарын пайдаланған
жағдайда, біз заңды түрде рұқсат етілген өтемақы үшін
жауапкершілікті алып тастаймыз.
§ 7 Жауапкершілік
7.1 Біз заңнамалық ережелерімізге сәйкес, біздің заңды
өкілдеріміздің немесе агенттеріміздің немқұрайлығы
немесе ниеті нәтижесінде міндеттемелерді бұзуының
салдарынан адам өміріне қауіп төндіретін жарақаттарға,
мүшені жоғалтуға немесе денсаулыққа зиянға,
сондай-ақ Германия өнімінің жауапкершілігі туралы
заңда («Өнімділік туралы ақпарат», «ProdHaftG»)
берілген жауапкершіліктің аясындағы нұқсандарға
шексіз жауаптылықта боламыз. Заңнамалық
ережелер жоғарыдағы көлемге кірмейтін нұқсандарға
жауапкершілігімізді және біздің, заңды өкілдерімізді
немесе біздің агенттеріміздің немқұрайлылығы немесе
әдейі келісімшартты бұзуының салдарын басқарады.
Алайда, бұл жағдайда, біздің жауапкершілігіміз, біз, заңды
өкілдеріміз немесе біздің агенттеріміз әдейі жасамаған
болса, болжанатын және күтілетін шығындардың
орнын толтырумен ғана шектеледі. Біз тауарлардың
немесе олардың бөліктерінің сапасына кепілдік беретін
болсақ, біз осы кепілдіктің дәрежесіне жауапты боламыз.
Дегенмен, кепілдік берілген сапаның болмауынан
туындаған, бірақ тікелей тауарға қатысы жоқ зақым үшін,
біз егер осындай зақымның қатері тауардың сапасының
кепілдігіне қатысты болған жағдайда ғана жауапты
боламыз.
7.2 Біз сондай-ақ әдеттегі немқұрайлықтан туындаған
шығындар үшін жауап береміз, бұл жауапкершілік тек
егер бұл немқұрайлық, сатып алушының объективті
пікірі бойынша, негізгі келісімшарттық міндеттемелерді
орындау үшін маңызды болып табылатын және
орындамау жай ғана ойға қонымсыз емес тапсырыстың
нәтижесіне әсер ететін болса іске асады. Дегенмен,
шығындар әдетте келісімшартқа байланысты және
болжамды болса ғана, біз тек жауаптылықта боламыз.
7.3 Қосымша жауапкершілік қойылған талаптардың
құқықтық сипатына қарамастан алынып тасталады;
атап айтқанда, ол келісімшартта келісілген нысандар
емес, шығындарды өтеу туралы талап-арыздар мен
өтемақыларға да қолданылады.
7.4 Егер біздің жауапкершілігіміз шектелсе немесе алынып
тасталса, бұл шектеу біздің қызметкерлеріміздің,
жұмысшыларымыздың, жұмыскерлеріміздің,
өкілдеріміздің және агенттеріміздің жеке
жауапкершілігіне де қолданылады.
§ 8 Келісімшарттың күшін жою
Сатып алушының қаржы жағдайы елеулі түрде
нашарлаған және соның салдарынан сатып алушының
өз міндеттемелерін қанағаттандыруына қатер төндірсе,
келісімшартты кез келген уақытта ескертусіз жоюға
құқылы боламыз. Бұл шарттар, мысалы, егер сатып
алушы төлемді тоқтатса, төлем талаптары бойынша
мәжбүрлеу шаралары қолданылса, бас тартылған
вексельдер немесе тексерулерге қатысты болса немесе
өтелмейтін болса және тиісті қаражат сұратылып, оның
қалған активтеріне қатысты жалғасса, орындалған
болып саналады. Келісімшарт жасалған кезде біз осы
шарттардың бар екенін білмесек те, осы құқықтарды
пайдаланамыз.
§ 9 Сатып алушының бас тарту құқығының жоқтығы
Жеке пайдалану үшін өнімді сатып алмайтын
коммерциялық тұтынушылар келісімшарттан бас тарту
құқығын пайдалана алмайды. Бұл құқықты 13-тарауда
анықталған тұтынушылар ғана пайдаланады
§ 10 Атауын сақтау
10.1 Сатып алынатын объектінің атауы бизнестік
қатынастар арқылы төленген барлық төлемдерді
алғанға дейін бізде сақталады.
10.2 Сатып алушы сатып алынған затын мұқият тексеруге
міндетті. Атап айтқанда, сатып алушы сатып алған затты
өрт, сумен бүлінгену және ұрлау салдарынан осының
құнына тең жауапкершілікті өз есебінен қамтамасыз
етуі тиіс.
10.3 Сатып алынатын затқа тыйым салынған немесе басқа
кедергі болған жағдайда, сатып алушы Германияның
Азаматтық іс жүргізу кодексінің 771-бөліміне
(«Zivilprozessordnung», ZPO) сәйкес шағым бере алатыны
туралы дереу жазбаша түрде бізге хабарлауы тиіс. Егер
үшінші тарап 771-ші ZPO бөлімі бойынша талап қоюға
байланысты соттық және басқа да заңды шығындарды
өтей алмаса, сатып алушы келтірілген залал үшін
жауапты болады.
10.4 Сатып алушы сатып алған затты өзінің әдеттегі
қызметінің бір бөлігі ретінде қайта сатуға құқылы;
алайда біздің тұтынушыларымыздан немесе үшінші
тараптардан сатып алынатын зат қайта сатылғаннан
кейін немесе одан әрі қайта өңделгеннен кейін, біздің
дебиторлық берешектің түпкілікті шот-фактурасының
(қосылған құн салығын қоса есептегенде) құнына тең
барлық берешектерді бірге беруі тиіс. Сатып алушы
тағайындалғаннан кейін де дебиторлық берешекті
алуға өкілетті болуы керек. Біздің берешектерді өзіміз
жинауымыз бұған әсер етпейді. Дегенмен, сатып
алушы алынған төлемдерден төлем міндеттемелерін
қанағаттандыратын болса, сатып алушы төлем бойынша
шығынға кірмесе және, атап айтқанда, дәрменсіздік
бойынша өндіріс ашу туралы немесе өтінішті тоқтату
туралы сұрау салу болмаса, осы дебиторлық берешекті
жинамауға міндеттенеміз. Бұл жағдай болса, біз сатып
алушыны бізден тағайындалған дебиторлардың
дебиторлық берешегі туралы егжей-тегжейлі
ақпаратпен қамтамасыз етуге мәжбүрлей аламыз,
оларды жинауға қажетті барлық мәліметтерді ұсынамыз,
барлық байланысты құжаттарды ұсынамыз және
борышкерлерге (үшінші тұлғаларға) тапсырма.
10.5 Сатып алушының сатып алған затты өңдеуі немесе
түрлендіруі әрдайым біздің атымыздан орындалады.
Сатып алынған зат бізге тиесілі емес басқа заттармен
араласқан кезде біз сатып алынған заттың араласқан
кезіндегі құнына (қосылған құн салығын қосқандағы
соңғы шот-фактура сомасы) сәйкес келетін жаңа затқа
пайыздық қоспаны талап етеміз. Осындай талаптар
мен шарттарды сатып алынған заттың атауын сақтап
қалатын сатып алынатын затқа қатысты осындай өңдеу
арқылы жасалады.
10.6 Сатып алушымыздан берешекті қамтамасыз ету үшін
сатып алушы бізге сатып алынған затты жылжымайтын
мүлікпен біріктіру арқылы үшінші тұлғалардан
есептелетін берешекті тағайындайды.
§ 11 Басқарушы заң
Осы сату талаптарымен және шарттарымен реттелетін
келісімшарттық қатынастар Германия Федеративтік
Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге
асырылады; 1980 жылғы 11 сәуірдегі Біріккен Ұлттар
Ұйымының Халықаралық Тауарларды сатуға арналған
келісім-шарттар туралы ережелері қолданылмайды.
§ 12 Заңды орны — орындалу орны
12.1 Біздің негізгі бизнестің орны үшін сот, сатып алушы
мемлекеттік заңға сәйкес саудагер немесе заңды
тұлға, оның ішінде арнайы мемлекеттік қорларға қол
жеткізе алатын заңды тұлға болып табылатын, осы
келісімшарттық қатынастардан туындайтын дауларға
юрисдикцияға ие болады. Сонымен бірге, біз сатып
алушыға сотқа оның тұрғылықты жері немесе бизнесі
үшін сотқа жүгіну құқығын сақтаймыз.
12.2 Осы келісімшарт бойынша туындайтын кез келген
дауларға қатысты орындау орны, тапсырыс берушінің
мемлекеттік заң бойынша сатушы немесе заңды тұлға
болып табылатын және тапсырыс берушінің өзгеше
көзделмеген негізгі бизнесі болып табылады.
§ 13 Келісімшарттың бөлінушілігі
Егер осы Келісімшарттың жекелеген ережелері заңды
күшіне енбейтін болса немесе кейінгі жағдайда
туындаған жағдайларда заңды күшін жоғалтса немесе
осы келісімшарт бойынша алшақтық анықталса,
келісімшарттың қалған ережелерінің заңды күші оған
әсер етпейді. Тараптар осы жағдайды қарастырғандағы
тиісті талаптар, тараптар жарамсыз келісімшарттық
ереженің орнына немесе ақаулықтың орнын толтыру
үшін қолданылады.
§ 14 Уақытша қолдану
Жоғарыда көрсетілген сату талаптары мен шарттары
2018 жылдың 1 желтоқсанынан бастап күшіне енеді.

Healy World GmbH компаниясының жүйені сатып алуға арналған талаптары мен шарттары

§ 1 Осы талаптар мен шарттардың ауқымы
1.1 Бұл талаптар мен шарттар аппараттық және
бағдарламалық қамтамасыз етуден тұратын Healy
құрылғыларына қолданылады.
1.2 Тұтынушылар біздің Тұтынушыларға арналған талаптар
мен шарттарымыздың қосымша ережелеріне де
бағынады.
1.3 Коммерциялық тапсырыс берушілер сатуға және
жеткізуге қатысты шарттар мен ережелерге бағынады.
§ 2 Келісімшарттың мәні
2.1 (Жүйе) Тапсырыс беруші қызметтің кестесінде, оның
ішінде бағдарламалық жасақтамада көрсетілген
құрылғыларды сатып алады; осы келісімшарттың
талаптары мен шарттарына сәйкес қызмет көрсету
кестесінде және тиісті жүйелік құжаттамада (барлық
жүйелік компоненттер үшін) көрсетілген өтінімдер.
Қызмет көрсету кестесі келісімшарттың бір бөлігін
құрайды.
2.2 (Тауарды беру, пайдалануға рұқсат беру) Аппараттық
құрал тұтынушының иелігіне берілуі тиіс. Тапсырыс
берушіге бағдарламалық жасақтаманы шектеусіз
пайдалануға айрықша құқық берілмейді. Аппаратты
үшінші тарапқа беру кезінде бағдарламалық
жасақтаманы пайдалану құқығы жабдыққа құқықты
сақтауы керек. Тапсырыс беруші Healy World GmbH
фирмасына мүлікті заңсыз беру туралы куәлікті
(оның ішінде сериялық нөмірі мен аудармашының
деректемелерін) қоса бере отырып, тапсырыс берушінің
үшінші тарапына хабарлауы керек және онымен
ынтымақтасады. Бұл жағдайда тапсырыс беруші
жылжымайтын мүлікті үшінші тарапқа тапсырғаннан
кейін қалған барлық бағдарлама көшірмелерін
физикалық түрде өшіреді.
2.3 (Тапсырыс берушінің құқықтарының ауқымы)
Келісімшартты бұзу арқылы оны қайтару, егер
келісімшартты бұзу немесе өнім берушінің
келісімшартты бұзуы тек бір жүйенің құрамдас бөлігіне
қатысты болса да, жүйені жалпы пайдалануды шектейді
немесе жоққа шығарады.
§ 3 Жеткізу, тасымалдау шығындары, провайдердің
кешігуі
3.1 (Тасымалдау шығыстары) Тапсырыс беруші
провайдердің орналасқан жерінен тасымалдау үшін ақы
төлейді.
3.2 (Жеткізу мерзімі) Тараптардың жеткізу уақытын
қызметтер кестесінде көрсетуге болады.
3.3 (Тұтынушының кешігу жағдайындағы құқықтары)
Провайдер қызметтер кестесінде көрсетілген белгілі
бір уақыттан ұзақ уақытқа кешіксе, тапсырыс беруші
жеткізуші жеткізілімінде кешіктірілетін құрылғылар
немесе бағдарламаларға қатысты келісімшарттың
бөлігін алып тастауға құқылы. Бұл жағдайда тұтынушы
2.3-тармаққа сәйкес барлық шартты кері қайтарып
алуға құқылы, бірақ міндетті емес. Тапсырыс берушінің
өтемақы талаптары осыған әсер етпейді.
§ 4 Пайдалану рұқсатының ауқымы
4.1 (Жүйеге қатысты пайдалану) Тапсырыс беруші
қызметтердің кестесінде егжей-тегжейлі көрсетілетін
типтегі жүйеде берілген бағдарламалық жасақтаманы
айрықша пайдаланбауға және тиісті бағдарлама
сипаттамасын / пайдаланушы құжаттамасын
пайдалануға құқылы.
4.2 (Көшіру рұқсаты) Тапсырыс беруші берілген
бағдарламаларды машина оқылатын немесе баспа
түрінде тек бағдарламаның мақсатына сәйкес дәрежеде
қайталауға рұқсат етіледі. Бұған бастапқы жады /
кездейсоқ қол жеткізу жадысында және кэш сияқты
уақытша сақтау жадында пайдалану және техникалық
тұрғыдан қажет болған жағдайда бастапқы деректер
тасымалдаушыларды жүктеу және сақтау құрылғысына
орнату кіреді. Бір көшірме резервтік мақсаттарда сақтау
ортасында жасалуы мүмкін.
4.3 (Бір мезгілде пайдалану) Бірнеше жүйедегі және / немесе
желіде бағдарламаны және оның бағдарламаларын
бір мезгілде пайдалану провайдердің алдын ала
рұқсатымен ғана рұқсат етіледі.
4.4 (Өзгерту рұқсаты) Тапсырыс берушінің бағдарламалық
кодты қателерді түзету үшін қажетті мөлшерде ғана
өзгертуге рұқсат етіледі. Тұтынушы осындай өзгерістерге
байланысты барлық шығындарды төлейді. Кепілдік
кезеңінде тапсырыс беруші қателерді түзету мүмкіндігіне
ие болу үшін провайдермен келісім бойынша осындай
өзгерістерді ұйымдастыруы керек.
4.5 (Декомпиляция) Бағдарламалық жасақтаманы
декомпиляциялауға рұқсат беру қажет болғанымен,
провайдер өзара әрекеттесуді орнату үшін қажетті
ақпаратты бөліспесе ғана рұқсат етіледі.
§ 5 Техникалық қызмет көрсету міндеттерімен қатар
кепілдік
Егер провайдер техникалық қызмет көрсету
міндеттемесін қабылдаса, кепілдік міндеттемесі
кезеңінде өтемді талап ететін жалғыз әрекет кепілдікке
кірмейді.
§ 6 Сатып алу бағасы
6.1 (Техникалық сипаттамасы, төлем шарттары) Сатып алу
құны — оның сомасын және оны төлеу шарттарын,
оның мерзімі аяқталатын күнді қоса алғанда, тараптар
қызметтер кестесінде белгілейді.
6.2 (Қосалқы қызметтер) Сондай-ақ, егер қызмет көрсету
кестесінде өзгеше көрсетілмесе, барлық келісілген
қосалқы қызметтер 6.1-бөлімде белгіленген сатып алу
бағасымен төленеді деп есептеледі.
6.3 (Пайдалану құқығы) Тапсырыс беруші толық ақы
төленгенше, бағдарламалық жасақтаманы пайдалану
құқығын үшінші тұлғаларға беру құқығына ие емес.
Тапсырыс берушінің көшірмелері қайта сатылмайды.
§ 7 Үшінші тараптың салалық меншік құқықтары
7.1 (Шығындарды өтеу) Провайдер жабдықты және/немесе
байланысты бағдарламалық қамтамасыз етуге қатысты
үшінші тараптардың өнеркәсіптік меншік құқықтарын
бұзудан туындаған үшінші тараптың тапсырыс
берушісіне қатысты тұтынушының талабын орындайды.
7.2 (Өзгерістер) Провайдер өз есебінен және тапсырыс
берушінің үй-жайларында, өнеркәсіптік меншік құқығына
негізделген үшінші тараптың шағымдары бойынша
талап етілетін өзгерістерді талап етуге және орындауға
міндетті. Тапсырыс беруші бізге осы мақсаттарда
пайдалануға рұқсат береді.
§ 8 Күшіне енетін күні
Жүйені сатып алу жөніндегі жоғарыда көрсетілген
шарттар 2018 жылғы 1 желтоқсаннан бастап күшіне енеді.

Healy World GmbH компаниясының Healy модулін сатып алу немесе бұлттық қызметті пайдалану шарттары

§ 1 Осы шарттар мен талаптардың ауқымы
1.1 Бұл шарттар барлық модульдерге (бағдарламалық
жасақтамаға) және бұлттық қызметтерге қолданылады.
1.2 Тұтынушылар біздің Тұтынушыларға арналған талаптар
мен шарттарымыздың қосымша ережелеріне де
бағынады.
1.3 Коммерциялық тапсырыс берушілер сатуға және
жеткізуге қатысты шарттар мен ережелерге бағынады.
§ 2. Келісімшарттың тақырыбы
2.1 (Модульдерді пайдалану құқығы) Провайдер
қызметтер жоспарында тізімделген модульдерді, оның
ішінде әрқайсысымен байланысты болған қосымша
бағдарламалар мен материалдарды шектелмеген
уақыт кезеңіне және олардың коммерциялық қызмет
ету мерзімі бойы қолдану үшін тұтынушыға басқаша
тапсырылмайтын, эксклюзивті емес құқықты тапсырады.
2.2 (Бұлттық қызметтерді пайдалану құқығы) Провайдер
қызметтер жоспарында тізімделген бұлттық қызметтерді
сатып алу кезінде көрсетілген мерзім бойы қолдану үшін
тұтынушыға басқаша тапсырылмайтын, эксклюзивті
емес құқықты тапсырады.
§ 3. Жеткізу, тасымалдау төлемдері
3.1 (Жеткізу) Әрбір модуль үшін провайдер тұтынушыға
машина оқылатын форматта көшірмесін жеткізуі керек.
3.2 (Пайдаланушы құжаттамасы) Провайдер әрбір модульге
қатысты құжаттарды жеткізуі керек.
3.3 (Көлік шығындары) Мұндай төлемдер төленбейді.
Тұтынушы келісімшарт бойынша көрсетілетін қызметті
электронды түрде белсендіру арқылы алады.
§ 4. Пайдалану рұқсатының ауқымы
Жүйе сатып алулары жөніндегі Шарттарымыз бен
талаптарымыздың 4-бөлімі осында бірдей ауқымда
қолданылады.
§ 5. Кепілдік
Провайдер ұсынылған бағдарламалық жасақтама
мен бұлтты қызметтердің тұтынушысы болған
жағдайларды қоспағанда, тұтынушының өздерінің
арнайы талаптарына сәйкес келуіне кепілдік бермейді.
Сонымен қатар, импортталған зиянды бағдарлама
(мысалы, вирустар) арқылы туындаған зиян сияқты
үшінші тараптың аппараттық құралдарының немесе
бағдарламалық жасақтамасының немесе үшінші
тараптың басқа да әсерімен байланысты қателерге де
қолданылады.
6. Бағдарламалық жасақтамаға арналған атау және
салалық меншік құқығы
6.1 (Бағдарламалық жасақтама атауы) Тұтынушыға берілетін
бағдарламалық жасақтаманың атауы, оның ішінде
барлық құжаттамалар провайдерге жүктеледі.
6.2 (Бағдарламалық жасақтама бойынша құқықтар)
Провайдер тұтынушыға берілген модульдер, оның
ішінде оған қатысты материал бойынша, егер тұтынушы
бұл модульдерді не материалды өзгертсе немесе оларды
өзінің не үшінші тараптық бағдарламаларымен біріктірсе
де, барлық құқықтардың иесі болып қала береді.
Тұтынушы мұндай өзгертулер мен комбинациялар
туралы және көшірмелерді жасау кезінде тиісті авторлық
құқық туралы хабарламаны қамтуы тиіс.
6.3 (Бөлек сатылмайды) Тұтынушы осы келісімшартты
негіздейтін модульдерді немесе бұлт қызметтерін үшінші
тұлғаларға Healy жүйесіне (жабдықты қоса алғанда)
үшінші тараптың атына ауыстырмай, қайта сатуға
құқылы емес.
§ 7. Пайдалану / лицензия құны
Тапсырыс беруші бір жолғы лицензиялық төлемді
төлеуге міндетті.
§ 8. Бұлттық қызметтерге қатынасу, ақылар
8.1 (Қатынасу) Провайдер тұтынушыға провайдер
тарапынан қамтамасыз етілген бұлттық қызметтерге
қолжетімділікті қамтамасыз етеді.
8.2 (Бұлтты қызмет) Провайдер, бұл келісімшарт жасалған
сәттен бастап және сатып алу кезінде көрсетілген
мерзімнен бастап, тұтынушыға бұлтты қызметтерге
тегін қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Алдыңғы
сөйлемде көрсетілген уақыт аяқталған кезде провайдер
өз тұтынушыларына бағалар тізімінде көрсетілген
шарттарда бұлттық қолжетімділікті ұсынады.
§ 9. Тұтынушының міндеттері
9.1 Клиент ұсынылған модульдерді және бұлтты
қызметтерді және байланысты құжаттарды үшінші
тараптарға, тұтастай немесе ішінара қолжетімді ете
алмайды.
9.2 Клиент провайдердің белгілерін, авторлық құқық туралы
ескертулерді немесе модульдерде және байланысты
құжаттамаларда меншік туралы ақпаратты өзгерте алмайды.

Healy World GmbH компаниясының тұтынушыларға арналған талаптары мен шарттары

Төмендегі шарттар мен шарттар бірлесіп қашықтан және электронды мәмілелер үшін жасалатын келісімшарттар бойынша заңнамадағы сіздің құқықтарыңыз туралы кейбір заңды ақпаратты береді. § 1. Ауқымы Бұл шарттар Healy World GmbH компаниясы тұтынушыларға берілетін барлық жеткізулерге қолданылады (Германия азаматтық кодексінің 13-бөлімінде анықталғандай) [«Bürgerliches Gesetzbuch», BGB]. Егер сіз біздің өнімдерімізді коммерциялық тұтынушы ретінде сатып алсаңыз (мысалы, дәрігер немесе баламалы медицина дәрігері ретінде), бұл шарттар мен шарттар сізге қолданылмайды. Бізде көрсетілетін қызметтерге (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, оқыту және семинарларға) қолданылатын жеке шарттар мен шарттар бар. § 2. Келісімшарт контрагенті Сіз Healy World GmbH компаниясымен келісімшарт жасасасыз. Егер сізде сұрақтар, шағымдар немесе мәселелер бар болса, онда жұмыс күндері сағат 10.00-ден 16.00-ге дейін бізбен байланыса аласыз. ++49 30 54905949-1 телефонына немесе offi ce@healy.de электрондық поштасына хабарласыңыз. § 3. Қосымша келісімдер Ауызша сипаттағы қосымша келісімдер жасалмайды. § 4. Бағалар мен жеткізу құны 4.1 Бағалар тізімінде көрсетілген бағаларға қосылған құн салығы және басқа да баға белгілеу компоненттері кіреді. 4.2 Бұдан басқа, біз өзіміздің прайс-парақтарымызда көрсетілген бағаларға жеке жеткізуді талап етеміз. 4.3 Біз тұтынушыларға тек бірінші рет тапсырыс жасайтын келесі төлем әдістерін қабылдаймыз: қарапайым банктік аударым, PayPal және төлемге салынған ақша. Біз сондай- ақ тапсырыс берушінің екінші бұйрығы бойынша шот бойынша төлемдерді қабылдаймыз. 4.4 Қарапайым банктік аударым арқылы төлеген кезде біз төлемді алғаннан кейін тауарларды жеткіземіз. Тапсырыс берушілер біздің интернет-дүкеннен тапсырыс берген кезде тапсырыс берушінің банктік деректемелері туралы мәліметтерді және олардың тапсырысын растаумен қамтамасыз етеміз. § 5. Жеткізу 5.1 Жеткізу мерзімі туралы ақпарат есептік жеткізу уақыты ретінде қарастырылады. 5.2 Тапсырыс беруші өнім берушінің уақытында бермеуіне байланысты уақытында жеткізу мүмкін болмаса, біз сізге дереу хабарлаймыз. Бұл жағдайда тапсырыс берілген өнімді күтуге немесе тапсырысыңызды күшінен айыруға болады. Заңмен көзделген сатып алушының қосымша құқықтары оған әсер етпейді. Тапсырысыңыздан бас тартсаңыз, сізге дереу төленген ақшаны қайтарамыз. 5.3 Жеткізу уақытына немесе күш әсеріне немесе басқа әсерге (ереуілге әсер етпейтін) әсер еткен ереуіл болған жағдайда, жеткізу нәтижесі кешіктіріледі, жеткізу мерзімі тиісінше кейінге қалдырылады. Тапсырыс шарты бойынша қалған міндеттемелерге осылайша әсер етпейді. § 6 Тұтынушының ақаулар туралы хабарлау міндеті Өнімді қабылдағаннан кейін екі аптадан кешіктірмей айқын кемшіліктер туралы хабарлауыңыз керек, әйтпесе келісілген/жарғылық кепілдіктің құқықтарын жоғалтасыз. Белгілі бір кемшіліктер туралы хабарлау үшін сіздің мерзіміңізді қанағаттандыру үшін сіздің есепіңізді өз уақытында жіберуге жеткілікті. § 7. Қарсы талаптарды есепке алу және ұстап қалу құқығы 7.1 Сізге қарсылықтарыңыз сотқа берілсе немесе жазбаша түрде танылған болса, сіз ұстап қалу құқығыңыздан (яғни, сіздің міндеттемелеріңіздің орындалуын тоқтату құқығынан) ғана пайдалана аласыз. 7.2 Шағымдар сол келісімшарттық қатынастардан туындаған жағдайда ғана ұстап қалу құқығын қолдануға болады. § 8. Атауын сақтау Тауардың атауы толық төлем жасалғанға дейін бізде сақталады. § 9. Тауарды қайтару құны Егер Сіз келісімшартты бұзу үшін 312g және 355 BGB бөлімдеріне сәйкес заңды құқыққа ие болсаңыз, бұл туралы жеке-жеке хабардар боласыз; келесі ереже қосымша қолданылады: егер тауарлар жеткізілген болса, тапсырыс берушіге сәйкес келетін болса, сізде кері тасымалдаудың өзіндік құнын төлеу қажет. Егер сіз келісімшартты бұзу үшін 312g және 355 BGB Бөлімдеріне сәйкес заңды құқыққа ие болмасаңыз, сіз тапсырыс берілгенге сәйкес келсе, жеткізілген тауарларды қайтармауға немесе алмастыруға құқығыңыз жоқ. § 10. Кепілдік, жауапкершілік 10.1 Сіздің жарғылық кепілдік құқықтарыңыз екі жыл кепілдік мерзімі үшін қолданылады (438 (2) бөлім). 10.2 Біз немқұрайлылық, денсаулық сақтау немесе кепілдіктерге зиян келтірмейтін және неміс өнімінің жауапкершілігі туралы заңына («Produkthaftungsgesetz», ProdHaftG) сәйкес талап қоюға негіздеме бермеген жағдайда, міндеттемелердің бұзылуы үшін жауап бермейміз. Дегенмен, біз орындалуымыз шартты тиісінше орындауға мүмкіндік беретін және тапсырыс берушінің әдеттегі сүйенуі мүмкін міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапты боламыз. Сонымен қатар біздің агенттеріміз тарапынан міндеттемені бұзғаны үшін де қолданылады. 10.3 Қосымша жауапкершілік алдына қойылған талаптардың құқықтық сипатына қарамастан алынып тасталады; атап айтқанда, ол шарт бойынша келісілген нысанның орнына жеміссіз шығыстарды өтеу туралы талап-арыздар мен өтемақыларға да қолданылады. § 11. Хабарлама VSBG 36 бөліміне сәйкес талап етіледі Біз тұтынушылар істері жөніндегі орган жүргізетін дауларды шешу процесіне қатысуға дайын емеспіз және талап етпейміз. § 12. Күшіне енетін күні Жоғарыда көрсетілген шарттар 2018 жылғы 1 желтоқсаннан бастап күшіне енеді.

Қайтарулар туралы келесі ақпарат тек тұтынушыларға қатысты

Тұтынушылар сатып алу туралы келісімшартты төмендегі ережелердің негізінде жоюға құқылы. Тұтынушы негізінен коммерциялық немесе өздігінен жұмыспен байланысты қызметке жатқызылмайтын мақсаттар үшін құқықтық мәміле жасайтын кез-келген тұлға болып табылады.
Келісімшартты алып тастау және тауарларды қайтару туралы ақпарат
Келісімшарттың күшін жою құқығы Осы келісімшартты он төрт күн ішінде жоюға құқығыңыз жоқ. Келісімшартты бұзудың соңғы мерзімі сізді немесе тауарларды тасымалдаушы болып табылмайтын үшінші тарапты тауарларды иелену күнінен кейінгі он төртінші күн. Осы сатып алу шартын тоқтату құқығыңызды пайдалану үшін сіз мына мекенжай бойынша бізге хабарласуыңыз керек: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Берлин, электрондық пошта: info@ healy.de, телефон нөмірі: +49 30 54905949-1 Осы келісімшартты жою туралы шешіміңізді көрсететін нақты мәлімдеме (мысалы, пошта, факс немесе электрондық пошта арқылы жіберілген хат) беруіңіз керек. Міндетті емес болса да, сатып алу туралы келісімшартты жою үшін қосымша үлгі нысанын пайдалануға болады. Сатып алу туралы келісімшартты жоюдың соңғы мерзімін қанағаттандыру үшін, мерзімі аяқталмай тұрып жоюға құқығын жүзеге асырғаныңыз жөн. Келісімшарттан бас тартқаннан кейін Осы сатып алу келісімшартынан бас тартсаңыз, біз сізден алған барлық төлемдерді, соның ішінде жеткізу төлемдері үшін (біз ұсынатын стандартты емес, жеткізу әдісін басқа әдіспен жеткізу әдісін таңдау арқылы туындаған қосымша шығындардан басқа) дереу қайтаруымыз керек, осы сатып алу туралы шартты жою туралы сіздің өтінішіңізді алған күннен бастап он төрт күн ішінде. Бұл ақшаны қайтару үшін бастапқы мәміле үшін пайдаланылатын бірдей төлем әдісін пайдаланамыз, егер біз сізбен басқа нәрсені нақты анықтаған болсақ; Ешқандай жағдайда бұл қайтару үшін қосымша ақы алынбайды. Біз тауарларды алғанға дейін сізді қайтарудан бас тартамыз немесе сіз бұрынғыға байланысты тауарларды жібергеніңіз туралы дәлелдер келтірген боларсыз. Сізге дереу жіберуге немесе тауарларды кері қайтаруға және кез келген жағдайда осы сатып алу туралы шартты бұзу туралы сіз бізге хабарлаған күнінен бастап он төрт күн ішінде. Он төрт күн өткенге дейін тауарды жіберген жағдайда (яғни, жөнелту), егер сіз осы мерзімде кездесесіз. Тауарды қайтару үшін тікелей шығындарды төлеуге жауаптысыз. Тауардың құнының жоғалуы тауарлардың жай-күйін, сипаттамаларын және функционалдығын тексеруге қажет емес тауарлармен жұмыс істеуге байланысты болса, сіз тек құнның құнының жоғалуы үшін төлеуге тура аласыз. Ақпараттың соңы
Қызмет көрсету туралы шартты бұзу туралы ақпарат
Келісімшарттың күшін жою құқығы Осы келісімшартты он төрт күн ішінде жоюға құқығыңыз жоқ. Шартты бұзу мерзімі — осы келісімшарт жасасқан күннен кейінгі он төртінші күн. Осы шартты тоқтату құқығыңызды пайдалану үшін сіз мына мекенжай бойынша бізге хабарласуыңыз керек: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Берлин, электрондық пошта: info@healy. de, телефон нөмірі: +49 30 54905949-1. Осы келісімшартты жою туралы шешіміңізді көрсететін нақты мәлімдеме (мысалы, пошта, факс немесе электрондық пошта арқылы жіберілген хат) беруіңіз керек. Міндетті емес болса да, келісімшартты жою үшін қосымша үлгі нысанын пайдалануға болады. Келісімшартты жоюдың соңғы мерзімін қанағаттандыру үшін, мерзімі аяқталмай тұрып жоюға құқығын жүзеге асырғаныңыз жөн. Келісімшарттан бас тартқаннан кейін Осы келісімшарттан бас тартсаңыз, біз сізден алған барлық төлемдерді, соның ішінде жеткізу төлемдері үшін (біз ұсынатын стандартты емес, жеткізу әдісін басқа әдіспен жеткізу әдісін таңдау арқылы туындаған қосымша шығындардан басқа) дереу қайтаруымыз керек, осы шартты жою туралы сіздің өтінішіңізді алған күннен бастап он төрт күн ішінде. Бұл ақшаны қайтару үшін бастапқы мәміле үшін пайдаланылатын бірдей төлем әдісін пайдаланамыз, егер біз сізбен басқа нәрсені нақты анықтаған болсақ; Ешқандай жағдайда бұл қайтару үшін қосымша ақы алынбайды. Егер қызметтерді жою мерзімі аяқталмай тұрып қызметтерді бастауды сұраған болсаңыз, осы келісім-шартқа қатысты жою құқығын пайдалану туралы сіз бізге хабарлаған сәтке дейін ұсынылатын қызметтерге, шарт бойынша көрсетілген қызметтер үшін ақылға қонымды соманы төлеуіңіз қажет. Ақпараттың соңы
Scroll to Top