COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies or vaccines to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Healy World GmbH általános szerződési feltételek

Általános értékesítési és szállítási feltételek kereskedelmi ügyfeleknek történő szállításhoz

1. § Általános – hatály
1.1. Ezek az általános értékesítési és szállítási feltételek csak
kereskedelmi ügyfeleknek történő szállításra vonatkoznak.
A feltételek kizárólagosan, továbbá minden jövőbeli üzleti
kapcsolatra érvényesek, még akkor is, ha nem született
róluk ismételten megállapodás. Vállalatunk nem ismer el az
általános értékesítési és szállítási feltételeinktől eltérő más
általános vásárlási feltételeket, kivéve akkor, ha azok érvényességét
kifejezetten és írásban fogadjuk el. Az általános
értékesítési és szállítási feltételeink akkor is érvényesek, ha
fenntartás nélkül úgy szállítunk a vásárlónak, hogy tudatában
vagyunk a vásárló általános értékesítési és szállítási
feltételeinktől eltérő, annak ellentmondó általános vásárlási
feltételeinek.
1.2. A nyújtott szolgáltatásokra (beleértve, de nem kizárólag a
képzéseket és szemináriumokat) eltérő általános feltételek
vonatkoznak.
1.3. Nem kerül sor szóbeli kiegészítő megállapodásokra.
1.4. A szerződések csak akkor lépnek érvénybe, ha írásos
rendelés-visszaigazolást küldtünk, illetve azonnali kiszállítást
hajtottunk végre. A PayPal szolgáltatásán keresztüli, illetve
a „Sofort” azonnali banki átutalással vagy hagyományos
banki átutalással történő fizetés esetén a szerződések
akkor lépnek életbe, amikor az adott fizetési szolgáltató vagy
pénzügyi intézmény megerősítette a fizetési megbízást. Az
online áruházunkból származó szerződések érvényességének
feltétele a megrendelések feldolgozásának befejezése a
megrendelés számunkra történő elküldésével.
1.5. A megrendelési specifikációban (pl. rendelés-visszaigazolás)
meghatározott minőségnek átfogóan és következetesen
meg kell határoznia a kiszállított termék jellemzőit.
1.6. A jelen szerződéssel kapcsolatban tett kijelentéseink (pl.
rendelési specifikációk/visszaigazolás stb.) nem nyújtanak
garanciát kétségek esetén. Ilyen kétségek esetén csak az általunk
kiadott kifejezett, írásos ígéretek nyújtanak garanciát.
1.7. A megrendelések csak kivételes helyzetekben módosíthatók,
és csak akkor, ha a gyártás még nem kezdődött meg. A
vásárló által végrehajtani kívánt módosítások költségeit a
vásárlónak kell viselnie.
2. § Árajánlat – árajánlati dokumentumok
2.1. Az árajánlatok nem kötelező érvényűek, az ettől eltérő
megállapodás kivételével.
2.2. Az ábrák, illusztrációk, méretek, súlyok és más megrendelési
adatok csak kifejezett, írásos megállapodás esetén
kötelező érvényűek.
3. § Árak – fizetési feltételek
3.1. Hacsak a rendelés-visszaigazolás vagy egy másik megállapodás
nem rendelkezik másképp, akkor minden ár gyártelepi
árnak (ex works) minősül, magába foglalva a csomagolást, a
szállítási díjak nélkül.
3.2. Az első rendelésüket végrehajtó kereskedelmi ügyfelektől
csak a következő fizetési módokat fogadjuk el: készpénzes
előre fizetés, PayPal, készpénzes fizetés átvételkor. A
kereskedelmi ügyfelek második rendelésekor előlegfizetést
is elfogadunk.
3.3. Hagyományos banki átutalással történő fizetés esetén a
fizetés beérkezését követően szállítjuk ki a termékeket. Ha az
ügyfelek webáruházunkból rendelnek, akkor a rendelés és
a rendelés-visszaigazolás során megadjuk számukra banki
adatainkat.
3.4. Árainknak tartalmazniuk kell a törvényileg előírt hozzáadottérték-
adót; és ennek a számlázás időpontjában érvényes
törvényileg előírt értékét külön fel kell tüntetni a számlán.
3.5. Hacsak a rendelés-visszaigazoláson vagy egy másik, külön
megállapodásban nincs másképp meghatározva, akkor a
nettó vételárat előre, teljes összegben meg kell fizetni. Ha a
vásárló késedelembe kerül a fizetés során, akkor jogunkban
áll a vonatkozó éves kamatlábnál nyolc százalékkal magasabb
büntetőkamatot felszámítani. Ha ilyen helyzetekben a
késedelem eredményeként bizonyítottan nagyobb veszteséget
szenvedünk el, akkor azokért jogunkban áll kártérítést
követelni.
3.6. Az ügyfelek csak akkor jogosultak kompenzációra a
részünkről, ha ellenköveteléseiket bíróság támasztotta alá,
azok nem vitatottak vagy általunk elismertek. Az ügyfelek
továbbá visszatartási jog gyakorlására jogosultak, ahol az
ellenköveteléseik ugyanarra a jogviszonyra vonatkoznak.
4. § Szállítási határidő
4.1. A szállítási határidő csak attól az időponttól számítható,
amikor minden műszaki jellegű kérdést tisztáztak.
4.2. Csak abban az esetben tudjuk garantálni a kiszállítás tárgyát
képező termék időben történő beszerzését, ha időben
megkapjuk a terméket vagy az ahhoz szükséges készleteket.
Haladéktalanul értesítjük azonban a vásárlót abban az
esetben, ha a kiszállítás tárgyát képező termék vagy az
ahhoz szükséges készletek nem, illetve pontatlanul állnak
rendelkezésre. A vevőnek kell viselnie a bizonyítás terhét a
kiszállítás tárgyát képező termék beszerzésével kapcsolatos
kötelezettségeink megsértése kapcsán részünkről felmerült
felelősség vizsgálata során.
4.3. Kiszállítási kötelezettségeink teljesítéséhez a vásárló
kötelezettségének időben történő és megfelelő teljesítése
szükséges. Fenntartjuk maguknak a jogot a teljesítés visszatartására
az ilyen kötelezettségek teljesítéséig.
4.4. Ha késedelem lép fel az áruk vásárló általi átvétele során,
vagy a vásárló megszegi más együttműködési kötelezettségeit,
akkor jogosultak vagyunk kártérítést követelni az
így keletkezett károkért, minden további költséggel együtt.
Fenntartjuk a jogot a további követelések támasztására.
4.5. Ha a vásárló ilyen késedelem esetén nem tud elfogadható
időn belül eleget tenni a kiszállítás általunk írásban kért
elfogadásának, akkor jogunkban áll megtagadni a szerződés
teljesítését, és kártérítést kérhetünk a nemteljesítés miatt.
Ebben az esetben az egyeztetett bruttó ár 20 százalékának
megfelelő átalány-kártérítést követelhetünk, kivéve akkor,
ha a vásárló bizonyítani tudja, hogy a tényleges veszteségünk
kisebb volt, illetve megtörtént a tényleges veszteség
megtérítése.
4.6. A 4.4. szakaszban ismertetett körülmények esetén a vásárolt
termék véletlen elvesztésének, romlásának kockázata a
vásárlóra száll át abban az időpontban, amikor nem teljesíti
az egyeztetett elfogadást vagy fizetési dátumokat.
4.7. A rendelés részleges teljesítése megengedett.
4.8. A szállítási határidőket befolyásoló sztrájk, illetve vis maior
vagy más esemény (amelyek felett nem rendelkezünk befolyással)
bekövetkezése, és ennek következtében a szállítás
késése esetén a szállítási dátumot ennek megfelelően kell
módosítani. A megrendelési szerződés más kötelezettségeit
ez nem érinti.
5. § A termékek szállításának feltételei – kockázatátadás
5.1. Amennyiben nem cégünk szervezi a termékek szállítását,
akkor minden szállítmány elküldése a vásárló kockázatára
történik; ugyancsak neki kell gondoskodnia az áru biztosításáról.
A kockázat átadása az áru szállítmányozójának vagy a
vásárlónak történő átadásának időpontjában történik.
5.2. A szállítás során keletkezett nyilvánvaló károkat illetően
haladéktalanul és írásos formában kártérítést kell kérni a
szállítmányozótól az áru átvételekor; a rejtett hibákat illetően
pedig a felfedezésüket követő hét napon belül.
5.3. Amennyiben cégünk szervezi a termékek szállítását, akkor
fenntartjuk magunknak a jogot a szállítás útvonalának és
módjának megválasztására.
6. § Más hibákért vállalt garancia és felelősség
6.1. Csak egyéni szerződésekre vonatkozó megállapodásokon
keresztül nyújtunk garanciákat.
6.2. A német Kereskedelmi Törvénykönyv („Handelsgesetzbuch”,
HGB) 377. cikke előírja a vásárlók számára a termékek
ellenőrzésének kötelezettségét és szükség esetén a hibák jelentését;
ez a kötelezettség akkor is érvényes, ha az ügyfelek
a német Polgári Törvénykönyv („Bürgerliches Gesetzbuch”,
BGB) 14. cikkében meghatározott vásárlónak minősülnek, és
a rendelés kereskedői vagy egyéni vállalkozói tevékenységük
részét képezi.
6.3. Az új termékekre vonatkozó törvényes garanciális időtartam
egy évre korlátozott, kivéve a jelen általános feltételek 7.
szakaszában ismertetett kártérítési követelések esetében.
6.4. Használt termékekre a garancia kizárt, kivéve a jelen
általános feltételek 7. szakaszában ismertetett kártérítési
követelések esetében.
Emellett figyelmen kívül hagyjuk a panaszokat, ha a termékek
másodosztályúak vagy speciálisak, és a termék használhatósága
nem lényegesen érintett. A vásárlás során megállapított
hibák nem képezhetik panaszok alapját. A technológia jelenlegi
állással miatt elkerülhetetlen károsodásokon alapuló
panaszok – mint például a színeltérések, a valódi fafurnér
vagy bőr szerkezeti szabálytalanságai – nem tekintendők
hibának, mert azok oka nem függ az anyagtól vagy a gyártástól.
Ugyanez vonatkozik a minőség, súly, méret, vastagság,
szélesség, felszerelés, minta és szín kisebb eltéréseire is,
amelyeknél az érvényes szabvány értelmében megengedettek
az ilyen eltérések.
6.5. Ha a vásárolt termék olyan hibával rendelkezik, amiért
cégünk felel, akkor a vásárló – a BGB 439(1). cikkével ellentétben
– javításra vagy cserére jogosult, cégünk megítélése
szerint. A vásárló fizeti ez ilyen jogorvoslat során felmerülő
költségeket, ha azok azért nőttek meg, mert a kiszállított
terméket a vásárló elsődleges székhelyétől eltérő helyre
szállították, kivéve akkor, ha az ilyen áthelyezés összhangban
van a termék rendeltetésszerű felhasználásával.
6.6. Ha a javítás vagy csere két kísérletet követően továbbra is
sikertelen, akkor a vásárlónak jogában áll elállni a szerződéstől
vagy megfelelő árengedményt kérni. A vásárló minden
további jogosultsága kizárt. Ez magába foglalja a vásárló
minden kártérítési követelését.
6.7. Ha a vásárló gyakorolja a BGB 478. és 479. cikkében ismertetett
jogorvoslati rendelkezések szerinti jogait, akkor a jogilag
megengedett mértékben kizárjuk a kártérítési felelősséget.
7. § Felelősség
7.1. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően cégünk, jogi
képviselőink vagy ügynökeink mulasztásából vagy szándékosságából
eredő kötelezettségszegés miatt az életet, testi
épséget vagy egészséget fenyegető sérülésekért és a német
termékszavatossági törvény („Produkthaftungsgesetz”,
ProdHaftG) által meghatározott veszteségekért korlátlan felelősséget
vállalunk. A fenti mondat hatályán kívül eső, illetve
cégünk, jogi képviselőink vagy ügynökeink szándékosságából
vagy súlyos gondatlanságából eredő szerződésszegésre vis�-
szavezethető károkra vonatkozóan a jogszabályi rendelkezések
szabályozzák felelősségünket. Ilyen esetekben azonban
felelősségünk korlátozott az előre látható és tipikus károkra,
kivéve akkor, ha cégünk, jogi képviselőink vagy ügynökeink
szándékosan cselekedtek. Ha garanciát vállaltunk a termékek
vagy azok részeinek minőségére, akkor a felelősségünk
is e garancia mértékére terjed ki. Ugyanakkor a garantált
minőség hiányából eredő károk esetén – még ha nem is közvetlenül
az áruból ered – csak akkor vállalunk felelősséget,
ha az ilyen kár kockázatát felismerhetően tartalmazza az áru
minőségére vonatkozó garanciánk.
7.2. Ugyancsak cégünk vállal felelősséget a gondatlanságból
eredő károkért, feltéve hogy ez a gondatlanság olyan szerződéses
kötelezettségek megsértésére vonatkozik, amelyek a
vásárló objektív megítélése szerint fontosak a fő szerződéses
kötelezettségek teljesítéséhez, és amelyek nem teljesítése az
elhanyagolhatónál nagyobb mértékben befolyásolja a rendelés
eredményét. Azonban csak akkor vállalunk felelősséget,
ha a károk tipikusan a szerződéshez kapcsolódnak és előre
láthatóak.
7.3. A további felelősség kizárt a benyújtott követelés jogi természetétől
függetlenül; különösen érvényes ez a károkozási
követelésekre, illetve a szerződésben egyeztetett tárgy
helyetti eredménytelen kiadások miatt támasztott kártérítési
követelésekre.
7.4. Azokban az esetekben, ahol felelősségünk korlátozott vagy
kizárt, akkor alkalmazottaink, dolgozóink, személyzetünk,
képviselőink és ügynökeink személyes felelősségére is ez a
korlátozás vonatkozik.
8. § A szerződés felbontása
Bármikor, figyelmeztetés nélkül felbonthatjuk a szerződést,
ha a vásárló pénzügyi helyzete romlott, és következésképpen
veszélyezteti a vásárló kötelezettségeinek teljesítését.
Akkor állnak fenn ilyen feltételek, ha például a vásárló
beszünteti a fizetést, fizetési követelések miatt végrehajtási
intézkedések folynak ellene, váltó- és csekk-követeléseket
támasztanak ellene, fizetésképtelenné válik, illetve releváns
eljárásokat kezdeményeznek vagy indítanak fennmaradó
eszközeiért. Akkor is élhetünk ezekkel a jogokkal, ha a szerződés
megkötésének időpontjában nem voltunk tudatában e
körülmények meglétéről.
9. § A vásárló felmondásának tilalma
A termékeket nem saját maguk számára vásárló kereskedelmi
ügyfelek nem rendelkeznek szerződésbontási joggal.
Ez a jog csak a BGB 13. cikke által meghatározott vásárlókat
illeti meg.
10. § Tulajdonjog fenntartása
10.1. A megvásárolt termék tulajdonjogával mindaddig cégünk
rendelkezik, amíg az üzleti viszonyunkon keresztül keletkezett
minden fizetési kötelezettségnek eleget nem tesznek.
10.2. A vásárlónak kötelessége gondosan bánni a megvásárolt
termékkel. A vásárlónak mindenekelőtt saját költségén kell
gondoskodnia a megvásárolt termék megfelelő fedezetet
nyújtó biztosításáról tűz- és vízkár, valamint lopás esetére az
újrabeszerzési értéknek megfelelően.
10.3. A vásárolt termék elkobzása vagy más beavatkozás esetén
a vásárlónak haladéktalanul értesítenie kell cégünket írásban,
hogy a német polgári perrendtartásról szóló törvény
(„Zivilprozessordnung”, ZPO) 771. cikke értelmében panaszt
nyújthassunk be. Ha a harmadik fél nem képes megtéríteni a
ZPO 771. cikke által ismertetett perrel kapcsolatban fellépő
költségeket, akkor cégünk a vásárlót teszi felelőssé a keletkezett
veszteségért.
10.4. A vásárlónak jogában áll normális üzletmenete során
továbbértékesíteni a megvásárolt terméket; ennek során
azonban cégünkre kell átruháznia az ügyfeleitől vagy
harmadik felektől felhalmozott követeléseit a követeléseink
végleges számlaösszegének értékéig (beleértve a hozzáadottérték-
adó értékét), függetlenül attól, hogy a vásárolt
terméket azt követően vagy további feldolgozás nélkül
továbbértékesítik. A vásárlónak az átruházást követően
is képesnek kell maradnia a követelések beszedésére. Ez
nem befolyásolja a követelések saját magunk által történő
beszedésének jogosultságát. Cégünk azonban dönthet úgy,
hogy nem szedi be ezeket a követeléseket, ha a vásárló a
szerzett bevételekből eleget tesz fizetési kötelezettségeinek,
nem kerül késedelmes fizetésbe, és különösképpen nincs
fizetésképtelenségi eljárás megindítására irányuló kérelem
és nem szüntetik be a kifizetéseket. Ha azonban ez az eset áll
fenn, akkor kényszeríthetjük a vásárlót arra, hogy ismertesse
a cégünkre átruházott követelések részleteit, megadjon
számunkra a követelések beszedéséhez szükséges minden
részletet, biztosítson számunkra minden kapcsolódó
dokumentumot és értesítse az adósokat (harmadik felek) az
átruházásról.
10.5. A vásárló által a megvásárolt terméken végrehajtott
minden feldolgozásnak vagy átalakításnak a nevünkben kell
történnie. Ha a megvásárolt terméket nem a mi tulajdonunkban
lévő más termékekkel keverik, akkor cégünk részesedést
szerez az új termékben, a megvásárolt termék és a másik
termékek értékének megfelelő arányában (végső számlázási
összeg a hozzáadottérték-adóval együtt) a keverés időpontjában.
Ugyanazok az általános feltételek vonatkoznak az
ilyen feldolgozás során létrehozott tárgyra, mint a vásárolt
tárgyra, amelyre a tulajdonjog fenntartása vonatkozik.
10.6. A követeléseink vásárlóval szembeni érvényesítése érdekében
a vásárlónak harmadik felektől szerzett követeléseit
is át kell ruháznia cégünkre a vásárolt termék ingatlannal
történő kombinálásával.
11. § Irányadó jog
A jelen általános értékesítési és szállítási feltételek által
szabályozott szerződéses viszonyokra a Németországi
Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak; nem alkalmazandó
az ENSZ által 1980. április 11-én elfogadott, az áruk
nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezmény.
12. § Illetékesség – teljesítés helye
12.1. A jelen szerződéses viszonyból eredő mindennemű vita
esetén a székhelyünkön működő bíróság az illetékes, ha
a vásárló kereskedő vagy közjogi jogi személy, beleértve a
különleges alapokhoz hozzáférő jogi személyt. Ugyanakkor
fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a vásárló lakhelyén
vagy székhelyén illetékes bíróságnál tegyünk jogi lépéseket.
12.2. A jelen szerződéses viszonyból eredő mindennemű vita
esetén a székhelyünk minősül teljesítési helynek, ha az ügyfél
kereskedő vagy közjogi jogi személy, és a rendelés-visszaigazolás
nem rendelkezik másként.
13. § Elválaszthatóság
Ha a jelen szerződés egyes rendelkezései jogilag érvénytelennek
bizonyulnak vagy később felmerülő körülmények
miatt elvesztik jogi érvényességüket, vagy hiányosság merül
fel ebben a szerződésben, akkor ez nem érinti a szerződés
fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen
szerződéses rendelkezés helyébe vagy a hiányosság
pótlására olyan rendelkezésnek kell lépnie, amely a felek
akaratának leginkább megfelel, ha ezt a helyzetet fontolóra
vették volna.
14. § Időbeli hatály
A fenti általános értékesítési és szállítási feltételek érvényességének
kezdete 2018. december 1.

Healy World GmbH általános rendszervásárlási feltételek

1. § A jelen általános feltételek hatálya
1.1. A jelen általános feltételek a hardverből és szoftverből álló
Healy eszközökre vonatkoznak.
1.2. A fogyasztókra emellett általános fogyasztói feltételeink is
vonatkoznak.
1.3. Kereskedelmi ügyfeleinkre emellett az általános értékesítési
és szállítási feltételeink is vonatkoznak.
2. § A szerződés tárgya
2.1. (Rendszer) Az ügyfélnek vásárlás során kell megszereznie
a szolgáltatási ütemtervben meghatározott eszközöket,
beleértve a szoftvert; a szolgáltatási ütemtervben meghatározott
alkalmazásokat és a rendszerdokumentációt (minden
rendszerösszetevő számára) a jelen szerződés feltételei
szerint. A szolgáltatási ütemtervnek a jelen szerződés részét
kell képeznie.
2.2. (Termékek átruházása, felhasználási engedély) A hardvert az
ügyfélre át kell ruházni. Az ügyfél nem kizárólagos jogot élvez
a szoftver időkorlátozás nélküli felhasználására. A hardverek
harmadik felek számára történő átruházása esetén a szoftver
felhasználási jogának követnie kell a hardver felhasználási
jogát. Az ügyfélnek értesítenie kell az ügyfél harmadik felét,
és bizonyítékot kell küldenie a Healy World GmbH számára a
tulajdonjog jogos átruházására vonatkozóan (a sorozatszám
és az átruházó adatainak megadásával), és együtt kell
működnie azzal. Ebben az esetben az ügyfélnek ezzel az átruházással
egy időben fizikailag le kell törölnie minden általa
fenntartott fennmaradó programpéldányt, miután átruházta
a tulajdonjogot a harmadik fél számára.
2.3. (Az ügyféljogok hatálya) A szerződés felmondása az egész
szerződést is érinti, ha teljesítménybeli problémák vagy a
szolgáltató szerződéses kötelezettségeinek megszegése
csak egy rendszerösszetevőt érint, ám ez mégis korlátozza
vagy ellehetetlenítni a rendszer általános felhasználását.
3. § Szállítás, szállítási díjak, szolgáltatói késedelem
3.1. (Szállítási költségek) Az ügyfélnek kell megfizetnie a szolgáltató
helyszínéről történő szállítás költségeit.
3.2. (Szállítási időpont) A feleknek a szolgáltatási ütemtervben
kell meghatározniuk a szállítási időpontot.
3.3. (Ügyféljogok késedelem esetén) Ha a szolgáltató a szolgáltatási
ütemtervben meghatározott konkrét időnél többet
késik, akkor az ügyfélnek jogában áll elállni a szolgáltató
által késedelmesen szállított eszközökre vagy programokra
vonatkozó szerződéses résztől. Ebben az esetben az ügyfél
jogosult, de nem köteles elállni a teljes szerződéstől a 2.3.
szakaszban ismertetettek szerint. Ez nem érinti az ügyfél
kártérítési követeléseit.
4. § A felhasználási engedély terjedelme
4.1. (Rendszerhez kapcsolódó felhasználás) Az ügyfél nem
kizárólagos módon jogosult a számára a szolgáltatási
ütemtervben részletesen meghatározott típusú rendszeren
keresztül biztosított szoftver és a kapcsolódó programleírás/
felhasználói dokumentáció használatára.
4.2. (Másolási engedély) Az ügyfél csak a program rendeltetésszerű
felhasználásának megfelelő keretek között jogosult
a programok géppel olvasható vagy nyomtatott formában
történő másolására. Ez magában foglalja az eredeti
adathordozók betöltését és tárolóeszközökre – elsődleges
memóriába/közvetlen elérésű memóriába és olyan
ideiglenes tárolómemóriákba, mint a gyorsítótárak – történő
telepítését, amennyiben ez a felhasználáshoz kapcsolódik és
műszakilag szükséges. Biztonsági mentés céljából tárolóeszközön
egy másolat készíthető.
4.3. (Egyidejű felhasználás) A szoftver és programjainak több
rendszeren és/vagy hálózaton történő egyidejű felhasználása
csak a szolgáltató előzetes hozzájárulásával engedélyezett.
4.4. (Módosítási engedély) Az ügyfél csak hibák javítására és a
szükséges mértékben módosíthatja programkódot. Az ilyen
módosításokkal kapcsolatban fellépő minden költséget az
ügyfélnek kell fizetnie. A garanciális időtartam során az ügyfélnek
a szolgáltatóval együttműködve kell megszerveznie az
ilyen módosításokat, hogy az utóbbinak lehetősége nyíljon
önállóan javítani a hibát/hibákat.
4.5. (Visszafejtés) A szoftver visszafejtése csak akkor engedélyezett,
ha a szolgáltató nem osztja meg az interoperabilitás
létrehozásához szükséges információkat annak ellenére,
hogy felkérték erre.
5. § Garancia a karbantartási kötelezettségek során
Ha a szolgáltató karbantartási kötelezettségének tesz
eleget, akkor a garanciális kötelezettség során az az egyetlen
tevékenység szorul kompenzációra, amelyre nem vonatkozik
a garancia.
6. § Vételár
6.1. (Meghatározás, fizetési feltételek) A vételárat – beleértve
annak összegét és feltételeit, mint például esedékességét – a
szolgáltatási ütemtervben kell meghatározniuk a feleknek.
6.2. (Kiegészítő szolgáltatások) Hacsak nem kerül másként meghatározásra
a szolgáltatási ütemtervben, minden egyeztetett
kiegészítő szolgáltatás fizetettnek tekintendő 6.1. szakaszban
meghatározott vételár kifizetésével.
6.3. (Felhasználási jogosultság) Az ügyfél a vételár maradéktalan
megfizetéséig nem jogosult átruházni a szoftver felhasználására
vonatkozó jogát harmadik felek részére. Az ügyfél által
létrehozott másolatok nem értékesíthetők tovább.
7. § Harmadik felek ipari tulajdonjogai
7.1. (Kártalanítás) A szolgáltatónak kártalanítania kell az ügyfelet,
és mentesítenie kell az ügyféllel szemben harmadik felek által
támasztott mindennemű olyan követeléstől, amelyek a harmadik
felek által a hardverre és/vagy kapcsolódó szoftverre
vonatkozó ipari tulajdonjogok megsértéséből keletkeznek.
7.2. (Módosítások) A szolgáltató jogosult és köteles saját
költségén és az ügyfél székhelyén elvégezni a harmadik
felek által az ipari tulajdonjogok miatt szükségessé váló
módosításokat. Az ügyfélnek biztosítania kell a felhasználást
ezekre a célokra.
8. § Hatálybalépés dátuma
A fenti általános rendszervásárlási feltételek érvényességének
kezdete 2018. december 1.

A Healy World GmbH Healy modul vásárlásokra vagy felhőalapú szolgáltatások felhasználására vonatkozó általános feltételei

1. § A jelen általános feltételek hatálya
1.1. A jelen általános feltételek minden modulra (szoftver) és
felhőalapú szolgáltatásra vonatkoznak.
1.2. A fogyasztókra emellett általános fogyasztói feltételeink is
vonatkoznak.
1.3. Kereskedelmi ügyfeleinkre emellett az általános értékesítési
és szállítási feltételeink is vonatkoznak.
2. § A szerződés tárgya
2.1. (Modulok használatának joga) A szolgáltató más módon
átruházhatatlan, nem kizárólagos jogot biztosít az ügyfél
számára a szolgáltatási ütemtervben felsorolt modulok
használatára, beleértve minden további programot és az
azokhoz kapcsolódó anyagokat, korlátlan időre és a teljes
élettartamukra.
2.2. (Felhőalapú szolgáltatások használatának joga) A szolgáltató
más módon átruházhatatlan, nem kizárólagos jogot biztosít
az ügyfél számára a szolgáltatási ütemtervben felsorolt
felhőalapú szolgáltatások használatára a vásárláskor meghatározott
időtartamra.
3. § Szállítás, szállítási díjak
3.1. (Szállítás) A szolgáltatónak minden modul számára géppel
olvasható formátumú példányt kell biztosítania az ügyfél
számára.
3.2. (Felhasználói dokumentáció) A szolgáltatónak minden egyes
modulhoz biztosítania kell a dokumentációt.
3.3. (Szállítási díjak) Ilyen díjakat nem kell fizetni. Az ügyfél elektronikus
aktiváláson keresztül fogja megkapni a szerződés
részét képező szolgáltatást.
4. § A felhasználási engedély terjedelme
Itt a rendszervásárlási általános feltételek 4. szakasza érvényes
ugyanabban a terjedelemben.
5. § Garancia
A szolgáltató nem garantálja, hogy a nyújtott szoftver és
felhőalapú szolgáltatások megfelelnek az ügyfél speciális
követelményeinek, kivéve akkor, ha az ügyfél fogyasztó.
Ugyanez vonatkozik a harmadik felektől származó hardver
vagy szoftver által okozott hibákra, más harmadik féltől
származó olyan behatásokra, mint például a kártékony
szoftverek (pl. vírusok) következtében keletkezett károk.
6. A szoftver tulajdonjoga és ipari tulajdonjogai
6.1. (A szoftver tulajdonjoga) Az ügyfél rendelkezésére bocsátott
szoftver az összes dokumentációval együtt a szolgáltató
tulajdonában marad.
6.2. (A szoftverre vonatkozó jogok) A szolgáltató tulajdonában
marad az ügyfél rendelkezésére bocsátott modulokra
vonatkozó minden jog, még akkor is, ha az ügyfél módosítja,
illetve saját vagy harmadik felektől származó programokkal
kombinálja azokat. Az ügyfélnek megfelelő szerzői jogi
megjegyzést kell létrehoznia az ilyen módosítások vagy
kombinációk, illetve másolatok létrehozása esetén.
6.3. (Külön újraértékesítés tilalma) Az ügyfél nem jogosult újraértékesíteni
a jelen szerződés részét képező modulokat vagy
felhőalapú szolgáltatásokat harmadik felek számára anélkül,
hogy átruházná a harmadik félre a teljes Healy rendszer
felhasználásának jogát (beleértve a hardvert).
7. § Felhasználás/licencdíj
Az ügyfél egyszeri licencdíj megfizetésére köteles.
8. § Hozzáférés felhőalapú szolgáltatásokhoz, díjak
8.1. (Hozzáférés) A szolgáltató hozzáférést biztosít az ügyfél
számára a szolgáltató által nyújtott felhőalapú szolgáltatásokhoz.
8.2. (Felhőalapú szolgáltatás) A szolgáltató ingyenesen biztosít
hozzáférést a felhőalapú szolgáltatásokhoz az ügyfél számára
a szerződés megkötésének időpontjától, és a vásárlás
során meghatározott időtartamra. Az előző mondatban
meghatározott idő letelte után a szolgáltató az árlistán
meghatározott feltételekkel biztosít felhőalapú hozzáférést
ügyfelei számára.
9. § Ügyfél kötelezettségei
9.1. Az ügyfél sem egészében, sem részben nem teheti elérhetővé
harmadik felek számára a rendelkezésére bocsátott
modulokat és felhőalapú szolgáltatásokat, valamint a
kapcsolódó dokumentációkat.
9.2. Az ügyfél semmilyen módon nem módosíthatja a szolgáltató
moduljaiban vagy kapcsolódó dokumentációjában található
jelöléseket, szerzői jogi megjegyzéseket vagy tulajdonosi
információkat.

A Healy World GmbH ügyfelekre vonatkozó általános feltételei

A következő általános feltételek az Ön jogaira vonatkozó információkat közölnek a távoli és elektronikus tranzakciók céljából kötött szerződésekkel kapcsolatban. 1. § Hatály A jelen általános feltételek a Healy World GmbH által az ügyfelek számára nyújtott minden kiszállításra vonatkoznak (a német Polgári Törvénykönyv [„Bürgerliches Gesetzbuch”, BGB] 13. cikke értelmében). Ha kereskedelmi ügyfélként, és nem személyes felhasználásra vásárolja meg termékeinket (pl. orvosként vagy természetgyógyászként) akkor ezek a feltételek nem vonatkoznak Önre. A nyújtott szolgáltatásokra (beleértve, de nem kizárólag a képzéseket és szemináriumokat) eltérő általános feltételek vonatkoznak. 2. § Másik szerződő fél Ön a Healy World GmbH-val köt szerződést. Kérdések, panaszok vagy problémák esetén hétköznapokon 10 és 16 óra között veheti fel velünk a kapcsolatot a ++49 30 54905949-1 es telefonszámon vagy office@healy.de e-mail-címen. 3. § Kiegészítő megállapodások Nem kerül sor szóbeli kiegészítő megállapodásokra. 4. § Árak és szállítási díjak 4.1. Az árlistánkon feltüntetett árak hozzáadottérték-adót és más díjazási összetevőket tartalmaznak. 4.2. Emellett külön számítjuk fel a szállítási díjakat az árlistánkon szereplő árakra. 4.3. Az első rendelésüket végrehajtó ügyfelektől csak a következő fizetési módokat fogadjuk el: hagyományos banki átutalás, PayPal, készpénzes fizetés átvételkor. Az ügyfelek második rendelésekor előlegfizetést is elfogadunk. 4.4. Hagyományos banki átutalással történő fizetés esetén a fizetés beérkezését követően szállítjuk ki a termékeket. Ha az ügyfelek webáruházunkból rendelnek, akkor a rendelés és a rendelés-visszaigazolás során megadjuk számukra banki adatainkat. 5. § Szállítás 5.1. A szállítási határidőkre vonatkozó információk becsült szállítási határidőknek tekintendők. 5.2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre időben történő kiszállításra, mert a beszállítónk nem tudja biztosítani számunkra a terméket, akkor arról haladéktalanul értesíteni fogjuk. Ebben az esetben Ön döntheti el, hogy vár a megrendelt termékre, vagy visszavonja megrendelését. A törvény által biztosított további vásárlói jogokat ez nem érinti. A megrendelés visszavonása esetén haladéktalanul visszafizetjük az Ön által eszközölt kifizetéseket. 5.3. A szállítási határidőket befolyásoló sztrájk, illetve vis maior vagy más esemény (amelyek felett nem rendelkezünk befolyással) bekövetkezése, és ennek következtében a szállítás késése esetén a szállítási dátumot ennek megfelelően kell módosítani. A megrendelési szerződés más kötelezettségeit ez nem érinti. 6. § Az ügyfél kötelezettsége a hibák jelentésére Önnek jelentenie kell a nyilvánvaló hibákat termék átvételét követő legkésőbb két héten belül, ellenkező esetben elveszítheti a megállapodás részét képező/törvényes garanciális jogait. Elegendő, ha pusztán időben elküldi jelentését a nyilvánvaló hibák bejelentési határidejének teljesítése érdekében. 7. § Ellenkövetelések beszámítása és visszatartási jog 7.1. Ön csak akkor jogosult visszatartási jog (tehát a kötelezettségeinek végrehajtására vonatkozó visszatartás jogának) gyakorlására, ha ellenköveteléseit bíróság fogadta el, vagy cégünk írásban elismerte azokat. 7.2. Ön csak akkor gyakorolhatja visszatartási jogát, ha követelései ugyanabból a szerződéses viszonyból erednek. 8. § Tulajdonjog fenntartása A vételár maradéktalan megfizetéséig a termékek tulajdonjoga cégünknél marad. 9. § A termékek visszaküldésének költsége Amennyiben Ön a BGB 312g és 355. cikke értelmében törvényes joggal rendelkezik a szerződés felmondására, akkor Önt erről külön kell értesíteni; ilyenkor kiegészítőleg a következő rendelkezés van érvényben: Önnek kell fizetnie a visszaküldés költségeit, ha a kiszállított termékek megegyeznek a megrendelt termékekkel. Ha Ön nem rendelkezik törvényes joggal a BGB 312g és 355. cikke értelmében a szerződés felmondására, akkor Ön nem küldheti vissza vagy cserélheti ki a kiszállított termékeket, ha azok egyeznek a megrendelt termékekkel. 10. § Garancia, felelősség 10.1. Az Önt illető törvényes garancia két éves garanciális időtartamra alkalmazandó (a BGB 438(2). cikke értelmében). 10.2. Nem vállalunk felelősséget az enyhe mértékű gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegésért, amennyiben az nem életet, testi épséget vagy egészséget fenyegető sérüléseket, illetve garanciákat érint, amennyiben az nem képezi követelés alapját a német termékszavatossági törvény („Produkthaftungsgesetz”, ProdHaftG) értelmében. Ugyanakkor továbbra is felelősséget vállalunk minden olyan kötelezettség megszegéséért, melynek teljesítése szükséges a szerződés megfelelő végrehajtásához, és amelynek teljesítésére normál esetben számíthat az ügyfél. Ugyanez érvényes az ügynökeink általi bármilyen kötelezettségszegésre. 10.3. A további felelősség kizárt a benyújtott követelés jogi természetétől függetlenül; különösen érvényes ez a károkozási követelésekre, illetve a szerződésben egyeztetett tárgy helyetti eredménytelen kiadások miatt támasztott kártérítési követelésekre. 11. § A német fogyasztói vitarendezési törvény (VSBG) 36. cikke értelmében szükséges értesítés Nem szándékozunk és nem vagyunk kötelesek részt venni fogyasztóügyi szerv által folytatott vitarendezési eljárásban. 12. § Hatálybalépés dátuma A fenti általános feltételek érvényességének kezdete 2018. december 1.

A visszaküldésekre vonatkozó következő információk csak fogyasztókra vonatkoznak.

A fogyasztók a következő rendelkezések alapján mondhatják fel vásárlási szerződésüket. Fogyasztónak minősül minden olyan egyén, aki olyan célokból hajt végre jogi tranzakciókat, amelyek nem rendelhetők túlnyomóan kereskedelmi vagy önfoglalkoztatási célú tevékenységhez.
A szerződés felmondására és a kiszállított termékek visszaküldésére vonatkozó információk
Szerződés felmondásának joga Önnek tizennégy napon belül, okok megadása nélkül jogában áll felmondani ezt a szerződést. A szerződés felmondásának határideje azt a napot követő tizennegyedik nap, amelyen Ön, illetve egy Ön által kinevezett harmadik személy – aki nem az áru szállítója – birtokba veszi az árut. Amennyiben élni szeretne a vásárlási szerződés felmondási jogával, akkor kapcsolatba kell lépnie velünk a következő címen: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, e-mail: info@healy.de, telefon:+49 30 54905949-1 Önnek egyértelmű nyilatkozatot kell tennie (pl. postai úton küldött levél, fax vagy e-mail), amelyben feltünteti szerződés felmondására vonatkozó döntését. Vásárlási szerződésének felmondásához a mellékelt mintaűrlapot is használhatja, bár ez nem kötelező. A vásárlási szerződés felmondási határidejének betartásához elegendő, ha közvetlenül a határidő előtt küldi el a szerződés felmondására vonatkozó jogának gyakorlását tartalmazó nyilatkozatát. A szerződés felmondása után Amennyiben Ön felmondja a jelen vásárlási szerződést, akkor azonnal vissza kell Önnek fizetnünk minden Öntől kapott kifizetést, beleértve a szállítási díjakat (kivéve az általunk kínált standard, leggazdaságosabb szállítási módtól eltérő más szállítási mód miatt felmerülő többletköltségeket), az Ön által küldött szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozat átvételét követő tizennégy napon belül. Erre a visszafizetésre az eredeti tranzakcióra használt fizetési módot fogjuk használni, kivéve akkor, ha kifejezetten másban egyeztünk meg Önnel; Önnek semmilyen esetben sem merül fel további költsége a visszatérítéssel kapcsolatban. Elutasíthatjuk a visszatérítést mindaddig, amíg meg nem kaptuk az árut vagy Ön igazolta az áruk visszaküldését, attól függően, hogy melyik van korábban. Önnek azonnal vissza kell küldenie vagy adnia az árut számunkra, minden esetben attól a naptól számított tizennégy napon belül, amelyen Ön értesített minket a jelen vásárlási szerződés felmondásáról. Ön akkor teljesíti ezt a határidőt, ha a tizennégy nap letelte előtt elküldi (tehát feladja) az árut. Ön felel az áruvis�- szaküldés közvetlen költségeinek megfizetéséért. Önnek csak akkor kell fizetnie az áru bármilyen potenciális veszteségéért, ha ez az értékvesztés arra vezethető vissza, hogy Ön az áru állapotának, jellemzőinek és működésének nem megfelelő módon kezelte az árut. Tájékoztatás vége

Tájékoztatás az Ön szolgáltatási szerződésének felmondására vonatkozóan

Szerződés felmondásának joga Önnek tizennégy napon belül, okok megadása nélkül jogában áll felmondani ezt a szerződést. A szerződés felmondására vonatkozó határidő a szerződés megkötésének napját követő tizennegyedik nap. Amennyiben élni szeretne szerződés felmondására vonatkozó jogával, akkor kapcsolatba kell lépnie velünk a következő címen: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, e-mail: info@healy.de, telefon: +49 30 54905949-1. Önnek egyértelmű nyilatkozatot kell tennie (pl. postai úton küldött levél, fax vagy e-mail), amelyben feltünteti szerződés felmondására vonatkozó döntését. A szerződés felmondásához a mellékelt mintaűrlapot is használhatja, bár ez nem kötelező. A szerződés felmondási határidejének betartásához elegendő, ha közvetlenül a határidő előtt küldi el szerződés felmondására vonatkozó jogának gyakorlását tartalmazó nyilatkozatát. A szerződés felmondása után Amennyiben Ön felmondja a jelen szerződést, akkor azonnal vissza kell Önnek fizetnünk minden Öntől kapott kifizetést, beleértve a szállítási díjakat (kivéve az általunk kínált standard, leggazdaságosabb szállítási módtól eltérő más szállítási mód miatt felmerülő többletköltségeket), az Ön által küldött szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozat átvételét követő tizennégy napon belül. Erre a visszafizetésre az eredeti tranzakcióra használt fizetési módot fogjuk használni, kivéve akkor, ha kifejezetten másban egyeztünk meg Önnel; Önnek semmilyen esetben sem merül fel további költsége a visszatérítéssel kapcsolatban. Amennyiben Ön kérelmezte, hogy a szolgáltatások a felmondási határidő letelte előtt megkezdődjenek, akkor Önnek megfelelő összeget kell fizetnie a nyújtott szolgáltatásokért a szerződés felmondására vonatkozó szándékának bejelentési időpontjáig, a szolgáltatások szerződésben meghatározott teljes terjedelméhez viszonyított arányban. Tájékoztatás vége
Scroll to Top