COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Ang Aming Pagkadalubhasa

Malalim na Kaalaman ang Batayan ng Aming mga Produkto at Solusyon.

healy-einzeln-transparent-1.png

Ang Aming Pangitain. Ang Aming Pagganyak.

Pangkalahatang Mabuting Pamumuhay kasama ang Healy.

Siyentipikong Batayan

Isang Kayamanan ng Karanasan.

Pag-unlad ng Healy

Isang Matalinong Katulong. Anumang oras, Saanman.

Paano gumagana ang Healy

Nagsisimula sa Selula ang Pangkalahatang Kalusugan.

Ang iyong Healy

Healy – isang Pamumuhay at Naisusuot na Kaayusan.

PAGTATATUWA: Habang ang siyentipikong pananaliksik ay sumasailalim Sa teknolohiyang Healy, ang koneksyon nito sa kalusugan at kagalingan ay hindi pa malawakang nasaliksik o naipakita. Ang Healy ay hindi itinalaga para lunasan, gamutin, pahupain, suriin o iwasan ang karamdaman, ngunit sa halip ay suportahan ang masiglang balance at mapahusay ang paggaling, kasiglahan at kaayusan.

Para sa iyo ang Healy. Nakapaloob sa Healy ang lahat ng aming karanasan, aming kaalaman at aming responsibilidad. Ngayon at sa mga taong darating.

Scroll to Top