Ito Ang Healy

Ang Nasusuot para sa Kalusugan. Kapakanan. Balanse.

healy-einzeln-transparent-1.png
Play Video

Healy

Frequencies for your Life​

Palabas sa kalsada

Makilahok at maging Miyembro ng Pandaigdigang Healy.

Pandaigdigang Produkto

Mapukaw sa kagalingan ng Healy!

Mga Larangan ng Aplikasyon

Alamin ang lahat ng bagay tungkol sa maaaring gawin ng Healy sa iyo

Mga Kagalingan

Ang aming Kasanayan at kadalubhasaan

Piliin ang Iyong Healy

Piliin ang Healy na may Edisyon kasama ang angkop na pakete ng programa para sa iyo!

PAGTATATUWA: Habang ang siyentipikong pananaliksik ay sumasailalim Sa teknolohiyang Healy, ang koneksyon nito sa kalusugan at kagalingan ay hindi pa malawakang nasaliksik o naipakita. Ang Healy ay hindi itinalaga para lunasan, gamutin, pahupain, suriin o iwasan ang karamdaman, ngunit sa halip ay suportahan ang masiglang balance at mapahusay ang paggaling, kasiglahan at kaayusan.

May mga programa sa prikwensiya ang maliit na taong panlahat na ito para sa napakaraming bahagi ng buhay upang maitaguyod ang kalusugan, kapakanan at balanse.