COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies or vaccines to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Healy World GmbH:n ehdot ja edellytykset

Myynti- ja toimitusehdot ja -edellytykset yritysasiakkaille

§1 Yleistä – Laajuus
1.1 Näitä myynti- ja toimitusehtoja ja -edellytyksiä sovelletaan
vain toimituksiin yritysasiakkaille. Niitä sovelletaan yksinoikeudellisesti,
ja myös kaikkiin tuleviin liikesuhteisiin, vaikka
niitä ei enää nimenomaisesti hyväksyttäisi uudelleen. Emme
tunnusta mitään ostajan ehtoja ja edellytyksiä, jotka ovat
ristiriidassa tai poikkeavat meidän myynti- ja toimitusehdoistamme
ja -edellytyksistämme, ellemme ole antaneet
nimenomaista ja kirjallista hyväksyntäämme niiden voimassaololle.
Myynti- ja toimitusehtojamme ja -edellytyksiämme
sovelletaan silloinkin, mikäli teemme toimituksen ostajalle
varauksetta, huolimatta siitä, että olemme tietoisia ostajan
ristiriitaisista ehdoista ja edellytyksistä, ja ehdoista ja edellytyksistä,
jotka poikkeavat myynti- ja toimitusehdoistamme ja
-edellytyksistämme.
1.2 Erillisiä ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan suoritettuihin palveluihin
(mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, koulutus
ja seminaarit)
1.3 Toissijaisia suullisia sopimuksia ei ole.
1.4 Sopimukset astuvat voimaan, kun olemme antaneet kirjallisen
tilausvahvistuksen tai tehneet välittömän toimituksen.
Maksettaessa PayPalilla, ”Sofort”-pikasiirrolla tai tavallisella
tilisiirrolla, sopimukset tulevat myös voimaan heti, kun
merkityksellinen maksupalveluntarjoaja tai rahoituslaitos on
vahvistanut maksumääräyksen. Ehto verkkokaupastamme
syntyvien sopimusten voimassaololle on aina tilausprosessin
suorittaminen loppuun, joka tapahtuu lähettämällä
meille tilaus.
1.5 Tilaustiedoissa (ts. tilausvahvistus) esitetyt ominaisuudet
määrittävät kattavasti ja lopullisesti toimitetun tuotteen
ominaisuudet.
1.6 Lausunnot, joita teemme yhteydessä tähän sopimukseen
(esim. tilaustiedot/vahvistus tms.), eivät tarjoa mitään
takuuta epävarmuustilanteissa. Tällaisissa epävarmuustilanteissa
vain tekemämme nimenomaiset ja kirjalliset lupaukset
takuun tarjoamiseksi ovat voimassa.
1.7 Tilauksia voi muuttaa vain poikkeustapauksissa, ja vain jos
valmistus ei ole vielä alkanut. Mahdolliset kustannukset,
joita syntyy ostajan haluamista muutoksista, jäävät ostajan
maksettaviksi.
§2 Tarjous – Tarjousasiakirjat
2.1 Kaikki tarjoukset ovat ei-sitovia, ellei muuta sovita.
2.2 Piirustukset, kuvat, mitat, painot ja muut tilaustiedot ovat
sitovia vain, jos siitä nimenomaisesti kirjallisesti sovitaan.
§ 3 Hinnat – maksuehdot
3.1 Ellei muuta esitetä tilausvahvistuksessa tai muun järjestelyn
kautta, hintamme ovat ex works (vapaasti tehtaalla), sisältävät
pakkauksen, eivät sisällä toimituskustannuksia.
3.2 Hyväksymme vain seuraavat maksutavat yritysasiakkailta,
jotka tekevät ensimmäisen tilauksensa: käteinen etukäteen,
PayPal ja käteinen toimituksen yhteydessä. Hyväksymme
myös maksun tilille yritysasiakkaan toisesta tilauksesta
alkaen.
3.3 Tavallisella tilisiirrolla maksettaessa toimitamme tuotteet
vastaanotettuamme maksun. Kun asiakkaat tilaavat verkkokaupastamme,
annamme heille pankkiyhteystietomme
tilauksen ja tilausvahvistuksen yhteydessä.
3.4 Hintamme sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron; se veloitetaan
lakisääteisen verokannan mukaisesti laskupäivämäärällä
ja eritellään laskussamme.
3.5 Ellei tilausvahvistuksessa tai muussa erillisessä järjestelyssä
muuta esitetä, netto-ostomaksu erääntyy ennen täyttä
maksua. Mikäli ostaja laiminlyö maksun, meillä on oikeus
veloittaa viivästyskorko, joka on kahdeksan prosenttia
korkeampi kuin vahvistettu vuosittainen viitekorko. Mikäli
tällaisissa tilanteissa pystymme osoittamaan suurempia tappioita
maksun laiminlyönnin seurauksena, meillä on oikeus
vaatia korvauksia myös niistä.
3.6 Asiakkailla on oikeus kumota langettamamme maksut,
mikäli heidän vastakanteensa hyväksytään tuomioistuimessa,
ovat riitauttamattomia, tai me olemme tunnustaneet ne.
Asiakkailla on lisäksi pidätysoikeus, kun heidän vastakanteensa
koskee samaa oikeudellista suhdetta.
§ 4 Toimitusaika
4.1 Toimitusaika lasketaan vasta hetkestä, jolloin teknisistä
kysymyksistä on sovittu.
4.2 Takaamme ajantasaisen toimitettavan kohteen hankinnan
vain, kun vastaanotamme toimitettavan kohteen tai
siihen vaadittavat tarvikkeet ajoissa. Ilmoitamme ostajalle
kuitenkin heti mahdollisesta toimitettavan kohteen tai sen
tarvikkeiden saatavuuden estymisestä tai epätäsmällisestä
saatavuudesta. Ostajalla on todistustaakka vastuuvelvollisuudestamme
velvoitteiden laiminlyönnistä yhteydessä
toimitettavan kohteen hankintaan.
4.3 Toimitusvelvollisuuksiemme täyttäminen edellyttää
ostajan velvollisuuksien ajantasaista ja riittävää täyttämistä.
Pidätämme oikeuden kieltäytyä suorituksesta, kunnes nämä
velvoitteet on täytetty.
4.4 Mikäli esiintyy viive ostajan tavaroiden hyväksymisessä tai
mikäli ostaja laiminlyö muita yhteistyövelvoitteitaan, meillä
on oikeus saada korvaus tästä seuraavista vahingoista,
mukaan lukien mahdolliset lisäkustannukset. Pidätämme
oikeuden tehdä lisävaatimuksia.
4.5 Mikäli tällaisen viiveen tapauksessa ostaja ei pysty
täyttämään kirjallista pyyntöämme hyväksyä toimitus kohtuullisen
ajan sisällä, meillä on oikeus kieltäytyä täyttämästä
sopimustamme ja saada korvaus sopimusvelvoitteen
laiminlyönnistä. Tässä tapauksessa meillä on oikeus saada
ostajalta valitsemamme 20 prosentin kertakorvaus sovitusta
brutto-ostohinnasta, ellei ostaja pysty todistamaan, että
todellinen tappio oli vähemmän, tai korvaus todellisesta
aiheutuneesta vahingosta.
4.6 Kohdassa 4.4 kuvatuissa olosuhteissa ostetun kohteen
vahingossa tapahtuvan katoamisen tai pilalle menemisen
riski siirretään ostajalle hetkellä, jolloin sovitut hyväksyntätai
maksupäivämäärät ohittuvat.
4.7 Tilauksen osan toimitus sallitaan.
4.8 Toimitusaikoihin vaikuttavan lakon tai force majeure- tai
muun tapahtuman (johon emme voi vaikuttaa) tapauksessa,
ja jonka tuloksena toimitus viivästyy, toimituspäivämäärää
siirretään myöhemmäksi tämän mukaisesti. Tällä ei ole
vaikutusta mihinkään muuhun jäljellä olevaan velvoitteeseen
tilaussopimuksen nojalla.
§ 5 Tavaroiden kuljetusehdot – riskin siirtäminen
5.1 Emme itse järjestä kuljetusta tavaroille, kaikki lähetykset
toimitetaan ostajan riskillä; jälkimmäinen on vastuussa myös
tavaroiden vakuuttamisesta. Riski siirtyy hetkellä, jolloin
siirrämme tavarat kuljetusurakoitsijalle tai ostajalle.
5.2 Korvauksia kuljetuksen aikana syntyneistä ilmeisistä vahingoista
haetaan heti, kun tavarat hyväksytään, kirjallisesti kuljetusurakoitsijalta,
joka toimitti tavarat; piilevistä vahingoista
seitsemän päivän sisällä havaitsemista.
5.3 Kun järjestämme tavaroiden kuljetuksen, pidätämme oikeuden
valita reitin ja kuljetustavan.
§ 6 Takuu ja vastuuvelvollisuus muista vioista
6.1 Tarjoamme takuita vain yksilöllisten sopimuskohtaisten
järjestelyjen kautta.
6.2 Saksan kauppalain (‘Handelsgesetzbuch’, HGB) kohta 377
määrää ostajille velvollisuuden tarkastaa tavarat, ja tarvittaessa,
ilmoittaa mahdollisista vioista; tätä velvollisuutta
sovelletaan myös, jos kuluttajat ovat ostajia, kuten on
määritetty Saksan siviililain (‘Bürgerliches Gesetzbuch’, BGB)
kohdassa 14, ja tilaus muodostaa osan heidän ammattitoimintaansa
tai yksityisyritystä.
6.3. Lakisääteinen takuujakso uusille tuotteille rajoitetaan
yhteen vuoteen, lukuun ottamatta korvausvaatimuksia, jotka
tehdään näiden ehtojen ja edellytysten kohdan 7 nojalla.
6.4. Takuut suljetaan kokonaan pois käytetyille tavaroille, lukuun
ottamatta korvausvaatimuksia, jotka tehdään näiden ehtojen
ja edellytysten kohdan 7 nojalla.
Valituksia ei myöskään oteta huomioon, jos tavarat ovat
kakkoslaatua tai erikoistuotteita, ja tavaroiden käytettävyys
ei ole merkittävästi muuttunut. Vikoja, jotka on tunnustettu
oston yhteydessä, ei voida käyttää perusteina valituksille.
Valituksia, jotka perustuvat arvonalennuksiin, jotka eivät ole
vältettävissä ottaen huomioon teknologian senhetkinen
taso, kuten värimuutokset tai rakenteelliset epäsäännöllisyydet
aitopuuviilussa tai nahkassa, ei katsota vioiksi, koska niiden
syy ei ole riippuvainen materiaalista tai valmistuksesta.
Sama pätee vähäisiin laatu-, paino-, koko-, paksuus-, leveys-,
laitteisto-, kuvio- ja väripoikkeamiin, kun tällaiset vaihtelut
sallitaan voimassaolevan standardin mukaisesti.
6.5 Kun ostetussa tuotteessa on vika, josta olemme vastuussa,
ostajalla on – toisin kuin kohta 439(1) BGB esittää – oikeus
joko korjaukseen tai vaihtoon, ja me teemme valinnan
näiden välillä. Ostaja maksaa kulut, jotka ovat välttämättömiä
tälle muutoksenhakukeinolle, mikäli ne nousevat sen
vuoksi, että toimitettu tuote on siirretty muuhun sijaintiin
kuin ostajan pääasiallinen liiketoimintapaikka, ellei tällainen
uudelleensijoitus ole tuotteen käyttötarkoituksen mukainen.
6.6 Mikäli korjaus tai vaihto epäonnistuu edelleen kahden yrityksen
jälkeen, ostajalla on oikeus joko peruuttaa sopimus tai
saada vastaava alennus ostosummasta. Mahdolliset ostajan
lisäoikeudet suljetaan pois. Tähän sisältyvät mahdolliset
ostajan korvausvaatimukset.
6.7 Kun ostaja käyttää oikeuksiaan kohtien 478 ja 479 BGB
oikeussuojakeinoja koskevien säännösten nojalla, suljemme
pois korvausvelvollisuuden suurimmassa lain sallimassa
laajuudessa.
§ 7 Vastuuvelvollisuus
7.1 Meillä on rajoittamaton vastuuvelvollisuus, lakisääteisten
määräysten mukaisesti, kuolemaan johtaneista, ruumiillisista
tai terveydellisistä vahingoista, jotka aiheutuvat meidän,
oikeudellisten edustajiemme tai asiamiestemme velvoitteiden
laiminlyönnistä, jonka on aiheuttanut huolimattomuus
tai tahallisuus, ja menetyksistä, jotka kuuluvat Saksan
tuotevastuulain (‘Produkthaftungsgesetz’, ProdHaftG) tarjoaman
vastuuvelvollisuuden piiriin. Lakisääteiset määräykset
säätelevät vastuuvelvollisuuttamme menetyksistä, jotka
eivät kuulu edeltävän virkkeen alaan, ja jotka aiheutuvat
sopimusrikkomuksesta, joka on syntynyt tahallisuudesta
tai törkeästä laiminlyönnistä, jonka me, oikeudelliset edustajamme
tai asiamiehemme on tehnyt. Näissä tapauksissa
vastuuvelvollisuus kuitenkin rajoitetaan korvaukseen menetyksistä,
jotka ovat ennakoitavissa ja tyypillisiä, ellemme me,
oikeudelliset edustajamme tai asiamiehemme ole toimineet
tahallisesti. Kun olemme tarjonneet takuun tuotteiden tai
niiden osien laadulle, meillä on vastuuvelvollisuus myös tuon
takuun laajuuden mukaisesti. Kuitenkin sellaisista vahingoista,
jotka ovat tulosta taatun laadun puutteesta, joita tavaroille
ei ole kuitenkaan suoraan aiheutunut, olemme vastuussa
vain, mikäli riski tällaisista vahingoista on tunnistettavissa
sisältyväksi takuuseemme tavaroiden laadusta.
7.2 Olemme vastuussa myös menetyksistä, jotka on aiheuttanut
tavallinen laiminlyönti, edellyttäen, että tämä laiminlyönti
koskee sopimusvelvoitteita, jotka ovat, ostajan objektiivisesta
näkökulmasta, merkittäviä sopimuksen ydinvelvollisuuksien
täyttämiselle ja joiden täyttämättä jättäminen vaikuttaa
tilauksen tulokseen enemmän kuin vähäpätöisesti. Olemme
kuitenkin vastuussa vain siinä määrin kuin menetykset
tyypillisesti liittyvät sopimukseen ja ovat ennakoitavissa.
7.3 Lisävastuu suljetaan pois huolimatta esitetyn vaatimuksen
oikeudellisesta luonteesta; tämä koskee erityisesti myös
vahingonkorvausvaatimuksia ja korvausvaatimuksia tuloksettomista
kuluista sopimuksessa sovitun kohteen sijaan.
7.4 Kun vastuutamme rajoitetaan tai se suljetaan pois, tämä
rajoitus koskee myös työntekijöidemme, henkilöstömme,
edustajiemme ja asiamiestemme henkilökohtaista vastuuta.
§ 8 Sopimuksen peruuttaminen
Meillä on oikeus peruuttaa sopimus milloin vain varoituksetta,
mikäli ostajan taloudellinen tilanne on huonontunut oleellisesti
ja tämän seurauksena uhkaa ostajan velvollisuuksien
täyttämistä. Nämä ehdot katsotaan täyttyneiksi, esimerkiksi
jos ostaja lakkaa maksamasta, on lainvalvontatoimenpiteiden
kohde maksuvaatimuksien vuoksi, on protestoitujen
trattojen kohde tai ostajasta tulee maksukyvytön, ja siihen
liittyviä menettelyitä pyydetään tai on aloitettu koskien
jäljellä olevaa varallisuutta. Meillä on nämä oikeudet, vaikka
emme olisi tietoisia näiden olosuhteiden olemassaolosta
sopimuksen solmimishetkellä.
§ 9 Ei peruutusoikeutta ostajalle
Yritysasiakkailla, jotka eivät osta tuotteita omaan henkilökohtaiseen
käyttöönsä, ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta.
Vain kuluttajilla, jotka on määritetty osassa 13 BGB, on tämä
oikeus.
§ 10 Omistuksenpidätys
10.1 Ostetun kohteen omistusoikeus pysyy meillä, kunnes
olemme vastaanottaneet kaikki suoritettavat maksut liikesuhteemme
kautta.
10.2 Ostajalla on velvollisuus käsitellä ostettua tuotetta huolella.
Ostajaa erityisesti vaaditaan vakuuttamaan ostettu tuote
omalla kustannuksellaan, jotta sillä on riittävä suoja tulipaloja
vesivahinkoja ja varkautta vastaan jälleenhankinta-arvolla.
10.3 Mikäli ostettu tuote takavarikoidaan tai siihen liittyy muu
väliintulo, ostajan on ilmoitettava tästä meille välittömästi
kirjallisesti, jotta voimme laatia valituksen Saksan siviiliprosessilain
(‘Zivilprozessordnung’, ZPO) kohdan 771 nojalla.
Mikäli kolmas osapuoli ei pysty korvaamaan oikeudenkäyntija
muita oikeudellisia kuluja, jotka liittyvät kohdan 771 ZPO
nojalla tehtyyn kanteeseen, pidämme ostajaa vastuussa
aiheutuneesta tappiosta.
10.4 Ostajalla on oikeus myydä edelleen ostettu tuote osana tavallista
liiketoimintaa; täten kuitenkin meille siirretään kaikki
saatavat, joita kertyy sen asiakkailta tai kolmansilta osapuolilta
saatavamme lopulliseen laskun summan arvoon saakka
(arvonlisävero mukaan lukien), huolimatta siitä, myytiinkö
ostettu tuote edelleen lisäkäsittelyn jälkeen tai ilman sitä.
Ostaja on edelleen toimivaltainen perimään nämä saatavat
myös siirron jälkeen. Tämä ei vaikuta toimivaltaamme periä
saatavat itse. Emme kuitenkaan ryhdy perimään näitä saatavia
niin kauan kuin ostaja täyttää maksuvelvollisuutensa
saaduista tuloista, ostaja ei laiminlyö maksujaan, ja erityisesti,
mikäli ei ole pyyntöä avata maksukyvyttömyysmenettelyitä
tai maksamista ei keskeytetä. Mikäli näin kuitenkin on,
voimme pakottaa ostajan tarjoamaan meille tarkat tiedot
velkojien saatavista, jotka on siirretty meille, tarjoamaan
meille tiedot, joita tarvitaan niiden perimiseen, tarjoamaan
meille kaikki vaadittavat asiakirjat ja ilmoittamaan velkojille
(kolmannet osapuolet) siirrosta.
10.5 Ostajan suorittama ostetun kohteen käsittely tai muuntaminen
tehdään aina puolestamme. Kun ostettu kohde
yhdistetään muihin tuotteisiin, jotka eivät kuulu meille,
saamme omistuksen uudesta kohteesta ostetun kohteen
arvoa vastaavalla osuudella (laskun loppusumma sisältäen
arvonlisäveron) muihin käsiteltyihin kohteisiin nähden
yhdistämishetkellä. Samoja ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan
kohteeseen, joka luodaan tällaisen käsittelyn kautta, kuin
ostettuun kohteeseen, jota koskee omistuksenpidätys.
10.6 Varmistaaksemme saatavamme ostajalta, ostaja siirtää
meille saatavat, joita se saa kolmansilta osapuolilta yhdistämällä
ostetun kohteen kiinteään omaisuuteen.
§ 11 Sovellettava laki
Sopimussuhteet, joita nämä myynti- ja toimitusehdot
ja -edellytykset säätelevät, ovat Saksan liittotasavallan
lakien alaisia; 11. huhtikuuta 1980 annettua Yhdistyneiden
kansakuntien yleissopimusta koskien kansainvälistä tavaran
kauppaa ei sovelleta.
§ 12 Oikeuspaikka – suorituspaikka
12.1 Päätoimipaikkamme tuomioistuimella on tuomiovalta
mahdollisiin tästä sopimussuhteesta syntyviin riita-asioihin,
joissa ostaja on kauppias tai oikeussubjekti julkisen lain
mukaisesti, mukaan lukien sellainen, jolla on käyttöoikeus
erityisiin julkisiin varoihin. Pidätämme kuitenkin oikeuden
ryhtyä oikeustoimiin ostajaa vastaan hänen asuin- tai liiketoimintapaikkansa
tuomioistuimessa.
12.2 Suorituspaikka mahdollisille riita-asioille, jotka aiheutuvat
tästä sopimuksesta, on päätoimipaikkamme, kun asiakas
on kauppias tai oikeussubjekti julkisen lain mukaisesti, eikä
tilausvahvistus edellytä muuta.
§ 13 Erotettavuus
Mikäli tämän sopimuksen yksittäiset ehdot eivät ole
oikeudellisesti voimassa tai menettävät oikeudellisen
voimassaolonsa myöhemmin aiheutuvissa olosuhteissa
tai mikäli tästä sopimuksesta paljastuu aukko, tällä ei ole
vaikutusta sopimuksen muihin ehtoihin. Sopivaa ehtoa,
joka läheisimmin muistuttaa sitä, mitä osapuolet olisivat
tarkoittaneet, mikäli he olisivat ottaneet tämän tilanteen
huomioon, sovelletaan mitättömän sopimuskohdan sijaan
tai aukon täyttämiseksi.
§ 14 Ajallinen soveltaminen
Yllä esitetyt myynti- ja toimitusehdot ja -edellytykset tulevat
voimaan 1. joulukuuta 2018.

Healy World GmbH:n ehdot ja edellytykset järjestelmäostoille

§ 1 Näiden ehtojen ja edellytysten laajuus
1.1 Näitä ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan Healy-laitteisiin, jotka
koostuvat laitteistosta ja ohjelmistosta.
1.2 Kuluttajia koskee lisäksi Ehtomme ja edellytyksemme
kuluttajille.
1.3 Yritysasiakkaitamme koskee lisäksi Myynti- ja toimitusehtomme
ja -edellytyksemme.
§ 2 Sopimuksen kohde
2.1 (Järjestelmä) Asiakas hankkii ostamalla palveluohjelmassa
määritetyt laitteet, ohjelmisto mukaan lukien; palveluohjelmassa
määritetyt käyttösovellukset ja niihin liittyvät
järjestelmäasiakirjat (kaikille järjestelmäkomponenteille)
tämän sopimuksen ehtojen ja edellytysten perusteella.
Palveluohjelma muodostaa osan tätä sopimusta.
2.2 (Tavaroiden siirto, käyttölupa) Laitteisto siirretään asiakkaan
haltuun. Asiakkaalle myönnetään ei-yksinoikeudellinen
oikeus käyttää ohjelmistoa ilman aikarajoja. Kun laitteisto
siirretään kolmansille osapuolille, oikeus käyttää ohjelmistoa
seuraa oikeutta laitteistoon. Asiakasta edellytetään ilmoittamaan
kolmannesta osapuolesta Healy World GmbH:lle
toimittamalla todisteen omaisuuden oikeudellisesta
siirtymisestä (mukaan lukien sarjanumero ja tiedot siirrosta),
ja asiakkaan on tehtävä yhteistyötä tämän mukaisesti. Tässä
tapauksessa asiakkaan on samalla hetkellä siirron kanssa
fyysisesti poistettava kaikki jäljellä olevat ohjelmakopiot, joita
sillä on hallussaan sen jälkeen, kun omaisuus on siirretty
kolmannelle osapuolelle.
2.3 (Asiakkaan oikeuksien laajuus) Sopimuksen kumoaminen
peruuttamalla vaikuttaa myös koko sopimukseen, jos suorituksen
laiminlyönnit tai toimittajan sopimusrikkomus koskee
vain yhtä järjestelmäkomponenttia, mutta rajoittaa tai estää
järjestelmän kokonaiskäytön.
§ 3 Toimitus, kuljetusmaksut, toimittajan viivästyminen
3.1 (Kuljetusmaksut) Asiakas maksaa kulut kuljetuksesta toimittajan
sijainnista.
3.2 (Toimitusaika) Osapuolet määrittävät toimitusajan palveluohjelmassa.
3.3 (Asiakkaan oikeudet viiveen tapauksessa) Sen jälkeen,
kun toimittajan viive on pidempi kuin palveluohjelmassa
määritetty erityinen aika, asiakkaalla on oikeus peruuttaa se
osa sopimuksesta, joka koskee laitteita tai ohjelmia, joiden
toimituksessa toimittajalla on viive. Tässä tapauksessa
asiakkaalla on oikeus, mutta sitä ei edellytetä, kumota koko
sopimus kohdan 2.3 mukaisesti. Tällä ei ole vaikutusta
asiakkaan korvausvaatimuksiin.
§4 Käyttöluvan pidentäminen
4.1 (Järjestelmään liittyvä käyttö) Asiakkaalla on ei-yksinoikeudellinen
oikeus käyttää tarjottua ohjelmistoa järjestelmätyypissä,
joka on yksityiskohtaisesti määritetty palveluohjelmassa
ja oikeus käyttää ohjelmistoon liittyvää ohjelmakuvausta/
käyttäjän asiakirjoja.
4.2 (Kopiointilupa) Asiakas saa kopioida toimitettuja ohjelmia
koneellisesti luettavassa tai tulostettavassa muodossa vain
laajuudessa, joka vastaa ohjelman käyttötarkoitusta. Tähän
sisältyy alkuperäisten tietovälineiden lataaminen ja asennus
tallennusvälineille, päämuistiin/RAM-muistiin ja väliaikaiseen
tallennusmuistiin, kuten välimuistit, edellyttäen, että tämä
liittyy käyttöön ja on teknisesti välttämätöntä. Yksi kopio
voidaan luoda tallennusvälineelle varmuuskopiointitarkoituksia
varten.
4.3 (Samanaikainen käyttö) Ohjelmiston ja sen ohjelmien samanaikainen
käyttö useissa järjestelmissä ja/tai verkossa on
sallittua vain toimittajan etukäteen antamalla luvalla.
4.4 (Muokkauslupa) Asiakkaan on sallittua muokata ohjelmakoodia
vain siinä määrin, kuin se on välttämätöntä virheiden
korjaamiseksi. Asiakas maksaa kaikki tällaisiin muokkauksiin
liittyvät maksut. Takuujakson aikana asiakas organisoi tällaiset
muokkaukset yhteistyössä toimittajan kanssa siten, että
jälkimmäisellä voi olla tilaisuus korjata virhe(-et) itse.
4.5 (Analysointi) Ohjelmiston analysointi on sallittua vain, jos
toimittaja ei jaa tietoja, joita vaaditaan yhteentoimivuuden
muodostamiseksi, huolimatta siitä, että toimittajaa on
pyydetty tekemään niin.
§ 5 Takuu ylläpitovelvollisuuksien rinnalla
Mikäli toimittaja vastaa ylläpitovelvollisuudesta, ainoa toiminta,
joka edellyttää korvausta takuuvelvoitteen ajalla, on se,
mitä takuu ei kata.
§ 6 Ostohinta
6.1 (Määritys, maksuehdot) Ostohinta – sisältäen sen summan
ja maksuehdot, kuten sen eräpäivän – määritetään osapuolten
toimesta palveluohjelmassa.
6.2 (Avustavat palvelut) Ellei muuta ilmoiteta palveluohjelmassa,
kaikki sovitut avustavat palvelut katsotaan myös maksetuiksi
osassa 6.1 asetetun ostohinnan kanssa.
6.3 (Käyttöoikeus) Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää kolmansille
osapuolille oikeutta, joka sille on myönnetty ohjelmiston
käyttöön, ennen kuin koko maksu on suoritettu. Asiakkaan
tuottamia kopioita ei saa myydä edelleen.
§ 7 Kolmannen osapuolen teollisoikeudet
7.1 (Korvaus) Toimittaja korvaa asiakkaalle ja tarjoaa asiakkaalle
vastuuvapauden kaikkia kolmannen osapuolen asiakasta
kohtaan nostamia vaateita vastaan, jotka aiheutuvat noiden
kolmansien osapuolten teollisoikeuksien rikkomisesta suhteessa
laitteistoon ja/tai siihen liittyvään ohjelmistoon.
7.2 (Muokkaukset) Toimittajalla on oikeus ja sen edellytetään
suorittavan omalla kustannuksellaan asiakkaan tiloissa
muokkaukset, joita vaaditaan kolmannen osapuolen
teollisoikeuksiin perustuvien vaateiden perusteella. Asiakas
myöntää meille käytön näitä tarkoituksia varten.
§ 8 Voimaantulopäivämäärä
Yllä esitetyt ehdot ja edellytykset järjestelmäostoille tulevat
voimaan 1. joulukuuta 2018.

Healy World GmbH:n ehdot ja edellytykset moduuliostoille tai pilvipalvelun käytölle

§ 1 Näiden ehtojen ja edellytysten laajuus
1.1 Näitä ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan kaikkiin moduuleihin
(ohjelmisto) ja pilvipalveluihin.
1.2 Kuluttajia koskee lisäksi Ehtomme ja edellytyksemme
kuluttajille.
1.3 Yritysasiakkaitamme koskee lisäksi Myynti- ja toimitusehtomme
ja -edellytyksemme.
§ 2. Sopimuksen kohde
2.1 (Moduulien käyttöoikeus) Toimittaja siirtää asiakkaalle
muutoin ei siirrettävissä olevan, ei-yksinoikeudellisen
oikeuden käyttää palveluohjelmassa lueteltuja moduuleita,
mukaan lukien mahdolliset lisäohjelmat ja materiaalit, jotka
kuhunkin liittyvät, rajoittamattomaksi ajanjaksoksi ja heidän
kaupallisen käyttöikänsä keston ajaksi.
2.2 (Pilvipalvelujen käyttöoikeus) Toimittaja siirtää asiakkaalle
muutoin ei siirrettävissä olevan, ei-yksinoikeudellisen
oikeuden käyttää palveluohjelmassa lueteltuja pilvipalveluita
oston yhteydessä määritetyn ajanjakson ajaksi.
§ 3. Toimitus, kuljetuskustannukset
3.1 (Toimitus) Toimittaja toimittaa asiakkaalle jokaisesta moduulista
kopion koneellisesti luettavassa muodossa.
3.2 (Käyttäjän asiakirjat) Toimittaja toimittaa jokaiseen moduuliin
liittyvät asiakirjat.
3.3 (Kuljetuskustannukset) Tällaiset kustannukset eivät ole
maksettavia. Asiakas vastaanottaa sopimuksessa sovitun
palvelun sähköisen aktivoinnin kautta.
§ 4. Käyttöluvan pidentäminen
Järjestelmäostojemme ehtojen ja edellytyksien kohtaa 4
sovelletaan tässä samassa laajuudessa.
§ 5. Takuu
Toimittaja ei anna takuuta, että toimitettu ohjelmisto ja pilvipalvelut
vastaavat asiakkaan omia erikoisvaatimuksia, lukuun
ottamatta, mikäli asiakas on kuluttaja. Samaa sovelletaan
kolmannen osapuolen laitteiston tai ohjelmiston aiheuttamiin
virheisiin tai muihin kolmannen osapuolen vaikutuksiin,
kuten vahinkoihin, jotka aiheutuvat tuodun haittaohjelman
kautta (esimerkiksi virukset).
6. Omistusoikeus ja ohjelmiston teollisoikeudet
6.1 (Ohjelmiston omistusoikeus) Omistusoikeus asiakkaalle
tarjottuun ohjelmistoon, kaikki asiakirjat mukaan lukien,
pysyy toimittajalla.
6.2 (Oikeudet ohjelmistoon) Toimittaja pysyy kaikkien oikeuksien
haltijana asiakkaalle tarjottuihin moduuleihin, mukaan lukien
niihin liittyvät materiaalit, vaikka asiakas muokkaisi niitä tai
yhdistäisi niitä omiin tai kolmannen osapuolen ohjelmiin.
Asiakkaan on sisällytettävä vastaava tekijänoikeusilmoitus tällaisista
muokkauksista tai yhdistelmistä ja luodessaan kopioita.
6.3 (Ei erillistä jälleenmyyntiä) Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä
tämän sopimuksen mukaisia moduuleita tai pilvipalveluita
kolmansille osapuolille ilman, että siirtää kolmansille
osapuolille omistusoikeuden koko Healy-järjestelmään
(laitteisto mukaan lukien).
§ 7. Käyttö-/lisenssimaksu
Asiakasta vaaditaan maksamaan kertaluonteinen lisenssimaksu.
§ 8. Käyttöoikeus pilvipalveluihin, veloitukset
8.1 (Käyttöoikeus) Toimittaja myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden
toimittajan tarjoamiin pilvipalveluihin.
8.2 (Pilvipalvelu) Toimittaja myöntää asiakkaalle käyttöoikeuden
pilvipalveluihin ilmaiseksi hetkestä, jolloin sopimus solmittiin,
ja oston yhteydessä määritetyksi ajaksi. Kun edellisessä
virkkeessä määritetty aika kuluu umpeen, toimittaja tarjoaa
asiakkailleen käyttöoikeuden pilveen hinnastossa asetetuilla
ehdoilla.
§ 9. Asiakkaan velvollisuudet
9.1 Asiakas ei saa antaa tarjottuja moduuleita ja pilvipalveluita ja
niihin liittyviä asiakirjoja kolmansien osapuolten käytettäviksi,
ei kokonaan eikä osittain.
9.2 Asiakas ei saa millään tavoin muokata toimittajan merkintöjä,
tekijänoikeusilmoituksia tai omistustietoja moduuleissa ja
niihin liittyvissä asiakirjoissa.

Healy World GmbH:n ehdot ja edellytykset kuluttajille

Seuraavat ehdot ja edellytykset yhdessä tarjoavat joitain oikeudellisia tietoja oikeuksistasi etä- ja sähköisille tapahtumille solmittuja sopimuksia koskevan lainsäädännön nojalla. § 1. Laajuus Näitä ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan kaikkiin Healy World GmbH:n tekemiin toimituksiin kuluttajille (kuten on määritetty Saksan siviililain [‘Bürgerliches Gesetzbuch’, BGB] kohdassa 13). Jos ostat tuotteitamme yritysasiakkaana (esimerkiksi lääkärinä tai vaihtoehtolääketieteen harjoittajana) etkä henkilökohtaiseen käyttöösi, näitä ehtoja ja edellytyksiä ei sovelleta sinuun. Meillä on erilliset ehdot ja edellytykset, joita sovelletaan suoritettuihin palveluihin (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, koulutus ja seminaarit) § 2. Toinen sopimuspuoli Solmit sopimuksen Healy World GmbH:n kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää, haluat tehdä valituksen tai sinulla on huolenaiheita, viikolla klo 10.00-16.00 soittamalla numeroon +49 30 54905949-1 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen office@healy.de. § 3. Lisäsopimukset Toissijaisia suullisia sopimuksia ei ole. § 4. Hinnat ja toimituskustannukset 4.1 Hinnastossamme osoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron ja muita hinnoittelukomponentteja. 4.2 Lisäksi veloitamme toimituksesta erikseen hinnoilla, jotka on osoitettu hinnastossamme. 4.3 Hyväksymme vain seuraavat maksutavat asiakkailta, jotka tekevät ensimmäisen tilauksensa: tavallinen tilisiirto, PayPal ja käteinen toimituksen yhteydessä. Hyväksymme myös tilimaksun asiakkaan toisesta tilauksesta alkaen. 4.4 Maksettaessa tavallisella tilisiirrolla, toimitamme tuotteet vastaanotettuamme maksun. Kun asiakkaat tilaavat verkkokaupastamme, annamme heille pankkiyhteystietomme tilauksen ja tilausvahvistuksen yhteydessä. § 5. Toimitus 5.1 Toimitusaikoja koskevia tietoja on tarkasteltava arvioituina toimitusaikoina. 5.2 Mikäli tilattu tuote ei ole saatavissa ajoissa toimitusta varten, koska toimittajamme ei ole toimittanut sitä meille ajoissa, ilmoitamme siitä sinulle viipymättä. Tässä tapauksessa sinulla on oikeus odottaa tilattua tuotetta tai peruuttaa tilauksesi. Tällä ei ole vaikutusta lain tarjoamiin ostajan lisäoikeuksiin. Hyvitämme välittömästi kaikki jo maksetut maksut, mikäli peruutat tilauksen. 5.3 Toimitusaikoihin vaikuttavan lakon tai force majeure- tai muun tapahtuman (johon emme voi vaikuttaa) tapauksessa, ja jonka tuloksena toimitus viivästyy, toimituspäivämäärää siirretään myöhemmäksi tämän mukaisesti. Tällä ei ole vaikutusta mihinkään muuhun jäljellä olevaan velvoitteeseen tilaussopimuksen nojalla. § 6 Asiakkaan velvollisuus ilmoittaa vioista Sinun on ilmoitettava meille ilmeisistä vioista viimeistään kaksi viikkoa tuotteen vastaanottamisen jälkeen, muutoin menetät sovitut/lakisääteiset takuuoikeudet. Riittää, että vain lähetät meille ilmoituksen ajoissa täyttääksesi ilmeisten vikojen ilmoittamisen määräajan. § 7. Vastakanteisiin vastaaminen ja pidätysoikeus 7.1 Sinulla on pidätysoikeus (ts. oikeus vetäytyä velvollisuuksiesi suorittamisesta), jos tuomioistuin hyväksyy vastakanteesi tai me olemme hyväksyneet sen kirjallisesti. 7.2 Voit harjoittaa pidätysoikeutta vain, jos vaatimukset ovat tulosta samasta sopimussuhteesta. § 8. Omistuksenpidätys Omistusoikeus tavaroihin pysyy meillä, kunnes maksu on suoritettu kokonaan. § 9. Palautettavien tavaroiden kustannukset Jos sinulla on kohtien 312g ja 355 BGB mukaisesti lakisääteinen oikeus peruuttaa sopimus, sinulle ilmoitetaan tästä erikseen; seuraavaa ehtoa sovelletaan lisäksi: sinun on maksettava palautuskuljetuksen kustannukset, mikäli toimitetut tavarat vastasivat tilattuja tavaroita. Jos sinulla ei ole kohtien 312g ja 355 BGB mukaisesti lakisääteistä oikeutta peruuttaa sopimus, et voi palauttaa tai vaihtaa toimitettuja tavaroita, jos ne vastasivat niitä, jotka on tilattu. § 10. Takuu, vastuuvelvollisuus 10.1 Lakisääteisiä takuuoikeuksiasi sovelletaan kahden vuoden takuujakson ajan (kohdan 438(2) BGB nojalla). 10.2 Emme ole vastuussa velvoitteen laiminlyönnistä lievän laiminlyönnin vuoksi, kun kyseessä ei ole kuolemaan johtanut, ruumiillinen tai terveydellinen vahinko tai takuut, ja kun se ei anna perusteita vaateelle Saksan tuotevastuulain (‘Produkthaftungsgesetz’, ProdHaftG) mukaisesti. Olemme kuitenkin vastuussa velvoitteen laiminlyönnistä, jonka täyttäminen mahdollistaa sopimuksen riittävän suorittamisen alun perin, ja jonka suorittamiseen asiakas voi normaalisti luottaa. Sama koskee edustajiemme tekemää mahdollista velvoitteen laiminlyöntiä. 10.3 Lisävastuuvelvollisuus suljetaan pois huolimatta esitetyn kanteen oikeudellisesta luonteesta; erityisesti tätä sovelletaan myös vahingonkorvausvaateisiin ja korvausvaateisiin hyödyttömistä kustannuksesta sopimuksessa sovitun kohteen sijaan. § 11. Ilmoitus, joka vaaditaan kohdan 36 VSBG mukaisesti Emme halua eikä meitä edellytetä osallistumaan riita-asioiden ratkaisuprosessiin, jonka suorittaa kuluttaja-asiaelin. § 12. Voimaantulopäivämäärä Yllä esitetyt ehdot ja edellytykset tulevat voimaan 1. joulukuuta 2018.

Seuraavat tiedot palautuksista koskevat vain kuluttajia

Kuluttajilla on oikeus peruuttaa ostosopimuksensa seuraavien ehtojen perusteella. Kuluttaja on yksityishenkilö, joka tekee oikeudellisen tapahtuman tarkoituksissa, joita ei voi liittää hallitsevasti kaupalliseen tai itsensä työllistämiseen liittyvään toimintaan. Tietoja sopimuksesi peruuttamisesta ja toimitettujen tavaroiden palauttamisesta Sopimuksen peruutusoikeus Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän sisällä antamatta siihen mitään syytä. Määräaika sopimuksen peruuttamiselle on neljästoista päivä päivästä, jona sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole tuotteiden kuljettaja, saa tavarat haltuunsa. Käyttääksesi oikeuttasi ostosopimuksen peruuttamiseen, sinun on otettava meihin yhteyttä kirjallisesti tai puhelimitse: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, email: info@healy.de, phone: +49 30 54905949-1 Sinun on annettava selkeä ilmoitus (esim. kirje, joka on lähetetty postitse, faksilla tai sähköpostilla), jossa osoitetaan päätöksesi peruuttaa tämä sopimus. Voit käyttää oheen liitettyä esimerkkilomaketta ostosopimuksesi peruuttamiseen, mutta se ei ole pakollista. Täyttääksesi ostosopimuksen peruuttamisen määräajan, riittää, että lähetät tiedonantosi peruutusoikeutesi käyttämisestä ennen määräajan umpeutumista. Sopimuksen peruuttamisen jälkeen Mikäli peruutat tämän ostosopimuksen, meidän on välittömästi hyvitettävä kaikki maksut, joita olemme vastaanottaneet sinulta, mukaan lukien toimituskustannukset (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, joita on syntynyt muun kuin vakiotoimitustavan valitsemisesta, ja vakiotoimitustapa on edullisin meidän tarjoamamme toimitustapa), neljäntoista päivän sisällä siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksesi, jossa peruutat tämän ostosopimuksen. Tätä hyvitystä varten käytämme samaa maksutapaa kuin mitä käytettiin alkuperäiseen maksutapahtumaan, ellemme ole nimenomaisesti sopineet jostain muusta kanssasi; missään tapauksessa sinulta ei veloiteta lisämaksuja tästä hyvityksestä. Voimme kieltäytyä hyvittämästä maksua, kunnes olemme vastaanottaneet tavarat tai kunnes olet toimittanut todisteet, että olet lähettänyt tavarat takaisin, siitä riippuen, kumpi tapahtuu ensin. Sinun on välittömästi lähetettävä tai annettava tavarat meille takaisin, ja joka tapauksessa neljäntoista päivän sisällä päivästä, jolloin ilmoitit meille tämän ostosopimuksen peruuttamisesta. Täytät tämän määräajan, mikäli laitat matkaan (ts. lähetät) tavarat meille, ennen kuin neljätoista päivää on kulunut. Sinä vastaat tavaroiden lähettämisestä seuraavien suorien kustannusten maksamisesta. Sinun on maksettava mahdollinen menetys tavaroiden arvosta vain, mikäli tämän arvonmenetyksen voidaan osoittaa johtuvan tavaroiden käsittelystäsi tavalla, joka ei ole välttämätön tavaroiden kunnon ja toiminnallisuuden tarkistamista varten. Tietojen loppu
Tietoja palveluiden tarjoamista varten solmitun sopimuksen peruuttamisesta
Sopimuksen peruutusoikeus Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän sisällä antamatta siihen mitään syytä. Sopimuksen peruutusmääräaika on neljästoista päivä, joka lasketaan siitä päivästä, jolloin solmit tämän sopimuksen. Käyttääksesi oikeuttasi tämän sopimuksen peruuttamiseen, sinun on otettava meihin yhteyttä kirjallisesti tai puhelimitse: Healy World GmbH, Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin, email: info@healy.de, phone: +49 30 54905949-1. Sinun on annettava selkeä ilmoitus (esim. kirje, joka on lähetetty postitse, faksilla tai sähköpostilla), jossa osoitetaan päätöksesi peruuttaa tämä sopimus. Voit käyttää oheen liitettyä esimerkkilomaketta sopimuksesi peruuttamiseen, mutta se ei ole pakollista. Täyttääksesi sopimuksen peruuttamisen määräajan, riittää, että lähetät tiedonantosi peruutusoikeutesi käyttämisestä ennen määräajan umpeutumista. Sopimuksen peruuttamisen jälkeen Mikäli peruutat tämän sopimuksen, meidän on välittömästi hyvitettävä sinulle kaikki maksut, joita olemme vastaanottaneet sinulta, mukaan lukien toimituskustannukset (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, joita on syntynyt muun kuin vakiotoimitustavan valitsemisesta, ja vakiotoimitustapa on edullisin meidän tarjoamamme toimitustapa), neljäntoista päivän sisällä siitä, kun olemme saaneet ilmoituksesi, jossa osoitetaan tämän sopimuksen peruuttaminen. Tätä hyvitystä varten käytämme samaa maksutapaa kuin mitä käytettiin alkuperäiseen maksutapahtumaan, ellemme ole nimenomaisesti sopineet jostain muusta kanssasi; missään tapauksessa sinulta ei veloiteta lisämaksuja tästä hyvityksestä. Mikäli olet pyytänyt, että palvelut alkavat, ennen kuin peruutusmääräaika umpeutuu, sinun on maksettava kohtuullinen summa palveluista, joita on tarjottu siihen mennessä, kun ilmoitit meille peruutusoikeutesi käyttämisestä tähän sopimukseen suhteessa sopimuksessa määritettyjen palveluiden kokonaislaajuuteen. Tietojen loppu
Vieritä ylös