COVID-19 Alert to all Healy Members: Currently there are no FDA approved therapies to treat or prevent COVID-19 (Coronavirus). Neither is the Healy intended to diagnose or treat any disease, including COVID-19. Healy is a microcurrent medical device cleared by the U.S. Food and Drug Administration only for local relief of acute, chronic, and arthritis pain and muscle soreness due to overexertion. Healy also has non-medical applications that use individualized frequencies to help balance your mind and body and relieve stress in support of wellness but not for the treatment of disease. Healy World supports and encourages the practice of COVID-19 preventive measures published by the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). If you, your family, or customers experience any of the COVID-19 symptoms as described by WHO and the CDC, we urge you to seek medical diagnosis and treatment.

Vědecký základ Healy

Bohaté zkušenosti

Healy je certifikované nositelné zařízení; avšak snadno se používá, je levné a velmi chytré.

wissenschaftler-healy

Vědecký přístup

V medicíně se nepočítá jen radost z inovace a spokojenost s tím, že má člověk něco jedinečného. Medicína je také o faktech založených na důkazech, vědecky prověřeném vývoji a přesvědčivém počtu publikací.

Frekvenční aplikace byly vyvinuty během desetiletí výzkumu terapeutů a vědců. Bezpečnost této metody byla prokázána mnoha studiemi a desítkami let zkušeností, které potvrzují tisíce použití našimi vlastními terapeuty.

Základy naší práce v tomto odvětví položili před mnoha lety obzvláště dva vědci:

Prof. Robert O. Becker

Ortopedický chirurg a odborník v oblasti výzkumu na poli elektroterapie, autor „bible“ moderní elektrolékařské technologie s názvem „The Body Electric“ z roku 1985.

Profesor Becker učil na univerzitě v Syracuse v severní části New Yorku. Byl jedním z prvních vědců, kteří veřejně poukazovali na nebezpečí elektrosmogu již od roku 1975.

Jeho hlavním oborem výzkumu byla regenerace orgánů a orgánových systémů prostřednictvím použití bioelektromagnetického jevu v organismu.

elektrotherapie-800x1000
bioelektrischer-Kreislauf-800x1000

Prof. Björn Nordenstrom

Prof. Bjorn Nordenstrom je emeritním profesorem radiologie na institutu Karolinska Institute ve Švédsku. Byl předsedou komise pro udělování Nobelovy ceny za lékařství.

Ve své knize „Biologically Closed Electric Circuits“ profesor Nordenstrom popsal bioelektrický obvod v těle, podobný oběhu krve a lymfy.

Výzkum pánů Beckera a Nordenstroma naznačuje, že mnoho chorob je způsobeno problémy s napětím buněčné membrány, tj. s rozdílem v napětí v prostoru v buňkách a mezi nimi.

Zdravé buňky – zdravé tělo

Buňka je nejmenší stavební blok vašeho těla. V těle jich má člověk zhruba 70 bilionů, což je 70 milionů milionů! Počet buněk v těle je 14 000krát větší než populace celého světa!

Buňky se samozřejmě specializují podle svého účelu, ale základní „schéma“ buňky je vždy stejné (v rostlinách je mimochodem velmi podobné jako u zvířat a lidí).

DNA jako schéma

Každá buňka v těle má stejné schéma, které je uloženo v DNA.

Každá buňka obsahuje celé schéma pro všechny ostatní buňky v těle, přičemž každá buňka má datovou paměť přibližně 3 gigabajty.

Z ní se jen asi 3 procenta používají k ukládání genetické informace; účel zbývajícího prostoru v buňce je z velké části neobjasněn.

dna-800x1000

Jádro buňky

Struktura a vnitřní fungování každé vaší buňky jsou z valné části stejné.

Jádro buňky jako šéf, mitochondrie jako elektrárny, ATP jako úložiště energie, endoplazmatické retikulum jako střeva, Golgiho aparát jako producent enzymů a buněčná membrána jako vnější skořápka, která vše drží pohromadě.

Každá z buněk má vlastní metabolismus: vstupovat musí voda, živiny a kyslík, ven pak musí metabolické produkty.

Buněčný metabolismus

Každému je velmi dobře známo, jak u lidí dochází k transportu vody a živin dovnitř, a jak jsou naopak metabolické produkty vylučovány ven.

U buněk tento přenos probíhá prostřednictvím otvorů v jejich povrchu, skrze tzv. buněčnou membránu.

Tyto „ventily“ v buněčné membráně se otevírají a zavírají dle potřeby. Tento mechanismus je založen na potenciálu napětí, tj. na rozdílu mezi napětím uvnitř buněk a napětím v mezibuněčném prostoru. Správné nebo špatné množství takového potenciálu je odpovědné za zdravý nebo narušený buněčný metabolismus.

spannung-hintergrund-800x1000

Frekvenční terapie

Jak již bylo zmíněno, přenos hmoty do buněk a z nich funguje na bázi magneticky ovládaného mechanismu ventilů.

Za zdravý (fyziologický) buněčný metabolismus je odpovědný potenciál napětí, tj. rozdíl mezi napětím v buňkách a napětím mezi buňkami.

Podle našeho názoru tento mechanismus vysvětluje, proč lze frekvence použít pro mnoho různých účelů a u mnoha onemocnění.

Healy vyhovuje nejvyšším normám

scientific

VĚDECKÝ
ZÁKLAD

Vymyšleno s lékaři a terapeuty.

trust-seal-standards-made-in-germany-200x200.png

Vyrobeno
v Německu

Zařízení Healy a jeho technologie jsou vyvinuty v Německu.

 Zdravé buňky znamenají zdravé orgány, zdravé orgány znamenají zdravé lidi! Proto se starám o své zdraví a každý den používám zařízení Healy!

Scroll to Top